La búsqueda del término anhören ha obtenido 6 resultados
DE Alemán ES Español
anhören (v) [vernehmen]
 • angehört
 • hörst an
 • hören an
 • hörtest an
 • hörten an
 • hör(e) an
escuchar (v) [vernehmen]
 • escuchado
 • escuchas
 • escuchan
 • hubiste escuchado
 • hubieron escuchado
anhören (v)
 • angehört
 • hörst an
 • hören an
 • hörtest an
 • hörten an
 • hör(e) an
oír (v)
 • oído
 • oyes
 • oyen
 • hubiste oído
 • hubieron oído
anhören (v) [klingen]
 • angehört
 • hörst an
 • hören an
 • hörtest an
 • hörten an
 • hör(e) an
sonar (v) {m} [klingen]
 • sonado
 • suenas
 • suenan
 • hubiste sonado
 • hubieron sonado
anhören (v) [Klage]
 • angehört
 • hörst an
 • hören an
 • hörtest an
 • hörten an
 • hör(e) an
oír (v) [Klage]
 • oído
 • oyes
 • oyen
 • hubiste oído
 • hubieron oído
anhören (v) [Gehör]
 • angehört
 • hörst an
 • hören an
 • hörtest an
 • hörten an
 • hör(e) an
escuchar (v) [Gehör]
 • escuchado
 • escuchas
 • escuchan
 • hubiste escuchado
 • hubieron escuchado
DE Alemán ES Español
anhören (v) [Klage]
 • angehört
 • hörst an
 • hören an
 • hörtest an
 • hörten an
 • hör(e) an
escuchar (v) [Klage]
 • escuchado
 • escuchas
 • escuchan
 • hubiste escuchado
 • hubieron escuchado

'Traducciones del Alemán al Español