La búsqueda del término aplastar ha obtenido 14 resultados
ES Español DE Alemán
aplastar (v)
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
ausdrücken (v)
 • ausgedrückt
 • drückst aus
 • drücken aus
 • drückten aus
 • drücktest aus
 • drück(e) aus
aplastar (v) [general]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
quetschen (v) [general]
 • gequetscht
 • quetschst
 • quetschen
 • quetschtest
 • quetschten
 • quetsch(e)
aplastar (v) [presión]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
plattdrücken (v) [presión]
 • plattgedrückt
 • drücken platt
 • drückst platt
 • drücktest platt
 • drückten platt
 • drück(e) platt
aplastar (v) [pulverizar]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
pulverisieren (v) [pulverizar]
 • pulverisiert
 • pulverisieren
 • pulverisierst
 • pulverisiertest
 • pulverisierten
 • pulverisiere
aplastar (v) [abrumar]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
zerdrücken (v) [abrumar]
 • zerdrückt
 • zerdrücken
 • zerdrückst
 • zerdrückten
 • zerdrücktest
 • zerdrück(e)
ES Español DE Alemán
aplastar (v) [presión]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
zerdrücken (v) [presión]
 • zerdrückt
 • zerdrücken
 • zerdrückst
 • zerdrückten
 • zerdrücktest
 • zerdrück(e)
aplastar (v) [abrumar]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
zermalmen (v) [abrumar]
 • zermalmt
 • zermalmen
 • zermalmst
 • zermalmten
 • zermalmtest
 • zermalm(e)
aplastar (v) [pulverizar]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
zermalmen (v) [pulverizar]
 • zermalmt
 • zermalmen
 • zermalmst
 • zermalmten
 • zermalmtest
 • zermalm(e)
aplastar (v) [presión]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
zerquetschen (v) [presión]
 • zerquetscht
 • zerquetschen
 • zerquetschst
 • zerquetschten
 • zerquetschtest
 • zerquetsch(e)
aplastar (v) [presión]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
zusammendrücken (v) [presión]
 • zusammengedrückt
 • drücken zusammen
 • drückst zusammen
 • drückten zusammen
 • drücktest zusammen
 • drück(e) zusammen
aplastar (n v) [to compress]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
zusammendrücken (n v) [to compress]
 • zusammengedrückt
 • drücken zusammen
 • drückst zusammen
 • drückten zusammen
 • drücktest zusammen
 • drück(e) zusammen
aplastar (v) [insectos]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
totschlagen (v) [insectos]
 • totgeschlagen
 • schlägst tot
 • schlagen tot
 • schlugen tot
 • schlugst tot
 • schlag(e) tot
aplastar (v) [enemigo]
 • aplastado
 • aplastas
 • aplastan
 • hubiste aplastado
 • hubieron aplastado
überwältigen (v) [enemigo]
 • überwältigt
 • überwältigst
 • überwältigen
 • überwältigtest
 • überwältigten
 • überwältig(e)
aplastar (v) [To win by a wide margin] vernichtend schlagen (v) [To win by a wide margin] (v)