La búsqueda del término aumentar ha obtenido 37 resultados
ESEspañolDEAlemán
aumentar(v)[presión]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
ansteigen(v)[presión]
 • angestiegen
 • steigst an
 • steigen an
 • stiegst an
 • stiegen an
 • steig(e) an
aumentar(v n)[increase]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
anfallen(v n)[increase]
 • angefallen
 • fällst an
 • fallen an
 • fielst an
 • fielen an
 • fall(e) an
aumentar(v)[tensión] ansteigern(v)[tensión]
aumentar(v)[producción]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
steigern(v)[producción]
 • gesteigert
 • steigerst
 • steigern
 • steigertest
 • steigerten
 • steig(e)re
aumentar(v)[tensión]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
steigern(v)[tensión]
 • gesteigert
 • steigerst
 • steigern
 • steigertest
 • steigerten
 • steig(e)re
ESEspañolDEAlemán
aumentar
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
vermehren
 • vermehrt
 • vermehrst
 • vermehren
 • vermehrtest
 • vermehrten
 • vermehr(e)
aumentar(v)[aumento]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
vermehren(v)[aumento]
 • vermehrt
 • vermehrst
 • vermehren
 • vermehrtest
 • vermehrten
 • vermehr(e)
aumentar(v)[incrementar]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
vermehren(v)[incrementar]
 • vermehrt
 • vermehrst
 • vermehren
 • vermehrtest
 • vermehrten
 • vermehr(e)
aumentar(v)[precios]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
steigen(v)[precios]
 • gestiegen
 • steigst
 • steigen
 • stiegst
 • stiegen
 • steig(e)
aumentar(n v)[of a quantity, etc: to increase]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
ansteigen(n v)[of a quantity, etc: to increase]
 • angestiegen
 • steigst an
 • steigen an
 • stiegst an
 • stiegen an
 • steig(e) an
aumentar(v)[tensión]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
zunehmen(v)[tensión]
 • zugenommen
 • nimmst zu
 • nehmen zu
 • nahmst zu
 • nahmen zu
 • nimm zu
aumentar(v)[realzar]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
verstärken(v)[realzar]
 • verstärkt
 • verstärkst
 • verstärken
 • verstärktest
 • verstärkten
 • verstärk(e)
aumentar(v)[ampliar]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
aufblähen(v)[ampliar]
 • aufgebläht
 • blähst auf
 • blähen auf
 • blähtest auf
 • blähten auf
 • bläh(e) auf
aumentar(v)[ampliar]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
vergrößern(v)[ampliar]
 • vergrößert
 • vergrößerst
 • vergrößern
 • vergrößertest
 • vergrößerten
 • vergröß(e)re
aumentar(v)[augment or make something greater]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
vergrößern(v)[augment or make something greater]
 • vergrößert
 • vergrößerst
 • vergrößern
 • vergrößertest
 • vergrößerten
 • vergröß(e)re
aumentar(v)[óptica]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
vergrößern(v)[óptica]
 • vergrößert
 • vergrößerst
 • vergrößern
 • vergrößertest
 • vergrößerten
 • vergröß(e)re
aumentar(v)[precios]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
hinauftreiben(v)[precios]
 • hinaufgetrieben
 • treibst hinauf
 • treiben hinauf
 • triebst hinauf
 • trieben hinauf
 • treib(e) hinauf
aumentar(v)[precios]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
hinaufgehen(v)[precios]
 • hinaufgegangen
 • gehst hinauf
 • gehen hinauf
 • gingst hinauf
 • gingen hinauf
 • geh(e) hinauf
aumentar(n v)[of a quantity, etc: to increase] sich erhöhen(n v)[of a quantity, etc: to increase]
aumentar(v)[producción]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
erhöhen(v)[producción]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
aumentar(v)[precios] in die Höhe treiben(v)[precios]
aumentar(v)[precios]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
hochtreiben(v)[precios]
 • hochgetrieben
 • treibst hoch
 • treiben hoch
 • triebst hoch
 • trieben hoch
 • treib(e) hoch
aumentar(v)[precios]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
anheben(v)[precios]
 • angehoben
 • hebst an
 • heben an
 • hobst an
 • hoben an
 • heb(e) an
aumentar(v)[precios]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
aufschlagen(v)[precios]
 • aufgeschlagen
 • schlägst auf
 • schlagen auf
 • schlugst auf
 • schlugen auf
 • schlag(e) auf
aumentar(v)[augment or make something greater]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
erhöhen(v)[augment or make something greater]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
aumentar(v)[importe]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
erhöhen(v)[importe]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
aumentar(v)[incrementar]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
erhöhen(v)[incrementar]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
aumentar(v)[precios]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
erhöhen(v)[precios]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
aumentar(v)[general]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
verbessern(v)[general]
 • verbessert
 • verbesserst
 • verbessern
 • verbessertest
 • verbesserten
 • verbessere
aumentar(v)[realzar]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
erhöhen(v)[realzar]
 • erhöht
 • erhöhst
 • erhöhen
 • erhöhtest
 • erhöhten
 • erhöh(e)
aumentar(v)[aumento]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
wachsen(v)[aumento]
 • gewachsen
 • wächst
 • wachsen
 • wuchsest
 • wuchsen
 • wachs(e)
aumentar(v)
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
zunehmen(v)
 • zugenommen
 • nimmst zu
 • nehmen zu
 • nahmst zu
 • nahmen zu
 • nimm zu
aumentar(v)[aumento]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
zunehmen(v)[aumento]
 • zugenommen
 • nimmst zu
 • nehmen zu
 • nahmst zu
 • nahmen zu
 • nimm zu
aumentar(n v)[of a quantity, etc: to increase]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
zunehmen(n v)[of a quantity, etc: to increase]
 • zugenommen
 • nimmst zu
 • nehmen zu
 • nahmst zu
 • nahmen zu
 • nimm zu
aumentar(v)[peso]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
zunehmen(v)[peso]
 • zugenommen
 • nimmst zu
 • nehmen zu
 • nahmst zu
 • nahmen zu
 • nimm zu
aumentar(v)[presión]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
zunehmen(v)[presión]
 • zugenommen
 • nimmst zu
 • nehmen zu
 • nahmst zu
 • nahmen zu
 • nimm zu
aumentar(v)[tamaño]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
zunehmen(v)[tamaño]
 • zugenommen
 • nimmst zu
 • nehmen zu
 • nahmst zu
 • nahmen zu
 • nimm zu
ESSinónimos de aumentarDETraducciones
agrandar[hinchar]forstørre
exagerar[resaltar]overdrive
acentuar[resaltar]aksentuere(n v)
ampliar[agrandar]ekspandere(v)
obligar[gravar]tvinge(tvang, tvunget)
madurar[desarrollarse]modnes
crecer[desarrollarse]bli voksen(v)
medrar[crecer]blomstre
espigar[crecer]titte
prosperar[progresar]blomstre
levantar[inflar]reise opp(v n)
repetir[duplicar]terpe(v n)