La búsqueda del término cortar ha obtenido 48 resultados
ESEspañolDEAlemán
cortar(v)[texto]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
herausschneiden(v)[texto]
 • herausgeschnitten
 • schneidest heraus
 • schneiden heraus
 • schnitt(e)st heraus
 • schnitten heraus
 • schneid(e) heraus
cortar(v)[general]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
schneiden(v)[general]
 • geschnitten
 • schneidest
 • schneiden
 • schnitt(e)st
 • schnitten
 • schneid(e)
cortar(v n)[to cut]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
schneiden(v n)[to cut]
 • geschnitten
 • schneidest
 • schneiden
 • schnitt(e)st
 • schnitten
 • schneid(e)
cortar(adj n v)[to divide a pack of playing cards]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
schneiden(adj n v)[to divide a pack of playing cards]
 • geschnitten
 • schneidest
 • schneiden
 • schnitt(e)st
 • schnitten
 • schneid(e)
cortar(adj n v)[to divide with a sharp instrument]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
schneiden(adj n v)[to divide with a sharp instrument]
 • geschnitten
 • schneidest
 • schneiden
 • schnitt(e)st
 • schnitten
 • schneid(e)
ESEspañolDEAlemán
cortar(v)[uña]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
schneiden(v)[uña]
 • geschnitten
 • schneidest
 • schneiden
 • schnitt(e)st
 • schnitten
 • schneid(e)
cortar(v)[talar]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abholzen(v)[talar]
 • abgeholzt
 • holzt ab
 • holzen ab
 • holztest ab
 • holzten ab
 • holz(e) ab
cortar(v)[talar]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
fällen(v)[talar]
 • gefällt
 • fällst
 • fällen
 • fälltest
 • fällten
 • fäll(e)
cortar(v n adj adv)[to make something fall]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
fällen(v n adj adv)[to make something fall]
 • gefällt
 • fällst
 • fällen
 • fälltest
 • fällten
 • fäll(e)
cortar(v)[talar]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
niederhauen(v)[talar]
 • niedergehauen
 • haust nieder
 • hauen nieder
 • hiebst nieder
 • hieben nieder
 • haue nieder
cortar(v)[talar]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
niedermetzeln(v)[talar]
 • niedergemetzelt
 • metzelst nieder
 • metzeln nieder
 • metzeltest nieder
 • metzelten nieder
 • metz(e)le nieder
cortar(v)[talar]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
zusammenhauen(v)[talar]
 • zusammengehaut
 • haust zusammen
 • hauen zusammen
 • hautest zusammen
 • hauten zusammen
 • hau(e) zusammen
cortar(v)[dividir]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
schneiden(v)[dividir]
 • geschnitten
 • schneidest
 • schneiden
 • schnitt(e)st
 • schnitten
 • schneid(e)
cortar(v)[to cut free]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abtrennen(v)[to cut free]
 • abgetrennt
 • trennst ab
 • trennen ab
 • trenntest ab
 • trennten ab
 • trenn(e) ab
cortar(v)
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
zerlegen(v)
 • zerlegt
 • zerlegst
 • zerlegen
 • zerlegtest
 • zerlegten
 • zerleg(e)
cortar(n v)[to cut into pieces]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
schlagen(n v)[to cut into pieces]
 • geschlagen
 • schlägst
 • schlagen
 • schlugst
 • schlugen
 • schlag(e)
cortar(n v)[to cut into pieces]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
zerhacken(n v)[to cut into pieces]
 • zerhackt
 • zerhackst
 • zerhacken
 • zerhacktest
 • zerhackten
 • zerhack(e)
cortar(v)[general]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
hacken(v)[general]
 • gehackt
 • hackst
 • hacken
 • hacktest
 • hackten
 • hack(e)
cortar(v)[madera]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
hacken(v)[madera]
 • gehackt
 • hackst
 • hacken
 • hacktest
 • hackten
 • hack(e)
cortar(n v)[to cut into pieces]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
hacken(n v)[to cut into pieces]
 • gehackt
 • hackst
 • hacken
 • hacktest
 • hackten
 • hack(e)
cortar(v)[culinario] klein schneiden(v)[culinario]
cortar(adj n v)[to perform an incision]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
einschneiden(adj n v)[to perform an incision]
 • eingeschnitten
 • schneidest ein
 • schneiden ein
 • schnitt(e)st ein
 • schnitten ein
 • schneid(e) ein
cortar(adj n v)[to cease recording] klappe(adj n v)[to cease recording]
cortar(v)
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
schlägern(v)
 • geschlägert
 • schlägerst
 • schlägern
 • schlägertest
 • schlägerten
 • schläg(e)re
cortar(v)[cabello]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abschneiden(v)[cabello]
 • abgeschnitten
 • schneidest ab
 • schneiden ab
 • schnitt(e)st ab
 • schnitten ab
 • schneid(e) ab
cortar(v)[electricidad]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abschalten(v)[electricidad]
 • abgeschaltet
 • schaltest ab
 • schalten ab
 • schaltetest ab
 • schalteten ab
 • schalte ab
cortar(v)[horticultura]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abknicken(v)[horticultura]
 • abgeknickt
 • knickst ab
 • knicken ab
 • knicktest ab
 • knickten ab
 • knick(e) ab
cortar(v)[teléfono]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abbrechen(v)[teléfono]
 • abgebrochen
 • brichst ab
 • brechen ab
 • brachst ab
 • brachen ab
 • brich ab
cortar(v)[to cut free]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abbrechen(v)[to cut free]
 • abgebrochen
 • brichst ab
 • brechen ab
 • brachst ab
 • brachen ab
 • brich ab
cortar(v)[to cut free]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
trennen(v)[to cut free]
 • getrennt
 • trennst
 • trennen
 • trenntest
 • trennten
 • trenn(e)
cortar(v)[hacha]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abhacken(v)[hacha]
 • abgehackt
 • hackst ab
 • hacken ab
 • hacktest ab
 • hackten ab
 • hack(e) ab
cortar(n v)[to cut into pieces]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abhacken(n v)[to cut into pieces]
 • abgehackt
 • hackst ab
 • hacken ab
 • hacktest ab
 • hackten ab
 • hack(e) ab
cortar(v)[hacha]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abhauen(v)[hacha]
 • abgehauen
 • haust ab
 • hauen ab
 • hautest ab
 • hauten ab
 • haue ab
cortar(v)[horticultura]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abknipsen(v)[horticultura]
 • abgeknipst
 • knipst ab
 • knipsen ab
 • knipstest ab
 • knipsten ab
 • knips(e) ab
cortar(v)[uña]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abknipsen(v)[uña]
 • abgeknipst
 • knipst ab
 • knipsen ab
 • knipstest ab
 • knipsten ab
 • knips(e) ab
cortar(v)
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abschneiden(v)
 • abgeschnitten
 • schneidest ab
 • schneiden ab
 • schnitt(e)st ab
 • schnitten ab
 • schneid(e) ab
cortar(v)[talar]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
senken(v)[talar]
 • gesenkt
 • senkst
 • senken
 • senktest
 • senkten
 • senk(e)
cortar(v)[culinario]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abschneiden(v)[culinario]
 • abgeschnitten
 • schneidest ab
 • schneiden ab
 • schnitt(e)st ab
 • schnitten ab
 • schneid(e) ab
cortar(v n)[to cut]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abschneiden(v n)[to cut]
 • abgeschnitten
 • schneidest ab
 • schneiden ab
 • schnitt(e)st ab
 • schnitten ab
 • schneid(e) ab
cortar(v)[uña]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abschneiden(v)[uña]
 • abgeschnitten
 • schneidest ab
 • schneiden ab
 • schnitt(e)st ab
 • schnitten ab
 • schneid(e) ab
cortar(v)[to cut free]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
durchtrennen(v)[to cut free]
 • durchgetrennt
 • trennst durch
 • trennen durch
 • trenntest durch
 • trennten durch
 • trenn(e) durch
cortar(v)[teléfono]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
unterbrechen(v)[teléfono]
 • unterbrochen
 • unterbrichst
 • unterbrechen
 • unterbrachst
 • unterbrachen
 • unterbrich
cortar(v)[juegos - naipes]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
abnehmen(v)[juegos - naipes]
 • abgenommen
 • nimmst ab
 • nehmen ab
 • nahmst ab
 • nahmen ab
 • nimm ab
cortar(v)[horticultura]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
beschneiden(v)[horticultura]
 • beschnitten
 • beschneidest
 • beschneiden
 • beschnitt(e)st
 • beschnitten
 • beschneid(e)
cortar(v)[horticultura]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
stutzen(v)[horticultura]
 • gestutzt
 • stutzt
 • stutzen
 • stutztest
 • stutzten
 • stutz(e)
cortar(v)[árbol]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
stutzen(v)[árbol]
 • gestutzt
 • stutzt
 • stutzen
 • stutztest
 • stutzten
 • stutz(e)
cortar(v)
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
schneiden(v)
 • geschnitten
 • schneidest
 • schneiden
 • schnitt(e)st
 • schnitten
 • schneid(e)
cortar(v)[cabello]
 • cortado
 • cortas
 • cortan
 • hubiste cortado
 • hubieron cortado
schneiden(v)[cabello]
 • geschnitten
 • schneidest
 • schneiden
 • schnitt(e)st
 • schnitten
 • schneid(e)