La búsqueda del término digerir ha obtenido 4 resultados
Ir a
ESEspañolDEAlemán
digerir(v)
 • digerido
 • digieres
 • digieren
 • hubiste digerido
 • hubieron digerido
verdauen(v)
 • verdaut
 • verdaust
 • verdauen
 • verdautest
 • verdauten
 • verdau(e)
digerir(v)[actividad mental]
 • digerido
 • digieres
 • digieren
 • hubiste digerido
 • hubieron digerido
verdauen(v)[actividad mental]
 • verdaut
 • verdaust
 • verdauen
 • verdautest
 • verdauten
 • verdau(e)
digerir(v)[fisiología]
 • digerido
 • digieres
 • digieren
 • hubiste digerido
 • hubieron digerido
verdauen(v)[fisiología]
 • verdaut
 • verdaust
 • verdauen
 • verdautest
 • verdauten
 • verdau(e)
digerir(v n)[to separate food in the alimentary canal]
 • digerido
 • digieres
 • digieren
 • hubiste digerido
 • hubieron digerido
verdauen(v n)[to separate food in the alimentary canal]
 • verdaut
 • verdaust
 • verdauen
 • verdautest
 • verdauten
 • verdau(e)
ESSinónimos de digerirDETraducciones
asimilar[absorber]同化吸収する
soportar[aguantar]黙認する(v)
sufrir[aguantar]痛い(v n)
padecer[aguantar]罹患する(v)
absorber[asimilar]吸う(v)
aprovechar[asimilar]搾り取る(n v)
estudiar[meditar]勉強する(v n)
analizar[meditar]調べる(adj int n v)
tolerar[sufrir]黙認する(v)
aguantar[sufrir]耐える(v n)
resistir[sufrir]耐える(v n)
tragar[sufrir]飲み込む(n)