La búsqueda del término Dummkopf ha obtenido 32 resultados
DE Alemán ES Español
Dummkopf (n) [beleidigend] {m} estúpido (n) {m} [beleidigend]
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} estúpido (n) {m} [Benehmen - Mann]
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} zopenco (n) {m} [Benehmen - Mann]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} tonta (n) {f} [Benehmen - Frau]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} zoquete (n) {m} [Benehmen - Frau]
DE Alemán ES Español
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} zoquete (n) {m} [Benehmen - Mann]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} estúpida (n) {f} [Benehmen - Frau]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} cretina (n) {f} [Benehmen - Frau]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} retrasada (n) {f} [Benehmen - Frau]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} boba (n) {f} [Benehmen - Frau]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} bobalicona (n) {f} [Benehmen - Frau]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} burra (n) {f} [Benehmen - Frau]
Dummkopf (n v) [A contemptible person] {m} cretino (n v) {m} [A contemptible person]
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} cretino (n) {m} [Benehmen - Mann]
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} bobalicón (n) {m} [Benehmen - Mann]
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} burro (n) {m} [Benehmen - Mann]
Dummkopf (n) [having no brain] {m} burro (n) {m} [having no brain]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} zopenco (n) {m} [Benehmen - Frau]
Dummkopf (n) [stupid person] {m} idiota (n) {m} [stupid person]
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} idiota (n) {m} [Benehmen - Mann]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} idiota (n) {m} [Benehmen - Frau]
Dummkopf (n v) [person with poor judgement or little intelligence] {m} bobo (n v) {m} [person with poor judgement or little intelligence]
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} bobo (n) {m} [Benehmen - Mann]
Dummkopf {m} bobo {m}
Dummkopf (n v) [person with poor judgement or little intelligence] {m} imbécil (n v) {f} [person with poor judgement or little intelligence]
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} imbécil (n) {f} [Benehmen - Mann]
Dummkopf (n) [Benehmen - Frau] {m} imbécil (n) {f} [Benehmen - Frau]
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} retrasado (n) {m} [Benehmen - Mann]
Dummkopf (n v) [person with poor judgement or little intelligence] {m} tonto (n v) {m} [person with poor judgement or little intelligence]
Dummkopf (n) [Benehmen - Mann] {m} tonto (n) {m} [Benehmen - Mann]
Dummkopf (n) [having no brain] {m} estúpido (n) {m} [having no brain]
Dummkopf {m} tonto {m}

'Traducciones del Alemán al Español

DE Sinónimos de dummkopf ES Traducciones
Frau [Mädchen] f phụ nữ
Jugendliche [Mädchen] m thanh niên
Katze [Mädchen] f con mèo
Jungfrau [Mädchen] f Thất Nữ (chòm sao)
Zahn [Mädchen] m răng
Puppe [Mädchen] f búp bê
Biene [Mädchen] f con ong (n)
Schwarm [Mädchen] m bầy (n v)
Krabbe [Mädchen] f cua
Mädel [Mädchen] n gái
Dirne [Mädchen] f đĩ
Pute [Mädchen] (f gà tây
Mädchen [Mädchen] n gái
Narr [Irrer] m thằng ngu (n v)
Tier [Bock] n Động vật
Schaf [Bock] n cừu
Widder [Bock] m Bạch Dương (chòm sao)
Bauer [Narr] m nhà nông (n)
Tölpel [Narr] m chim điên (n)
Esel [Trottel] m lừa