La búsqueda del término en primer lugar ha obtenido 10 resultados
ESEspañolDEAlemán
en primer lugar(n) erst(n)
en primer lugar(o)[grado] an erster Stelle(o)[grado]
en primer lugar(o)[grado] vor allem(o)[grado]
en primer lugar(o)[grado] vor allen Dingen(o)[grado]
en primer lugar(adv)[before anything else] zuallererst(adv)[before anything else]
ESEspañolDEAlemán
en primer lugar(o)[grado] zuallererst(o)[grado]
en primer lugar(o)[general] erstens(o)[general]
en primer lugar(o)[importancia] ganz oben(o)[importancia]
en primer lugar(o)[importancia] obenauf(o)[importancia]
en primer lugar(adv)[before anything else] zunächst(adv)[before anything else]

ESDETraducciones de en

en(n) an(n)
en(n) auf(n)
en(prep adv)[being directly supported by another] auf(prep adv)[being directly supported by another]
en(o)[preposición] auf(o)[preposición]
en(adj adv)[on fire] lodernd(adj adv)[on fire]
en(adj adv)[on fire] in(adj adv)[on fire]
en(o)[preposición] in(o)[preposición]
en(o)[proximidad] in(o)[proximidad]
en(v) anderswo(v)
en(n) hinein(n)

ESDETraducciones de primer

ESDETraducciones de lugar

lugar{m} Platz{m}
lugar(n)[posición]{m} Platz(n){m}[posición]
lugar(adj adv n v)[space]{m} Platz(adj adv n v){m}[space]
lugar(adj adv n v)[space]{m} Raum(adj adv n v){m}[space]
lugar(n){m} Stelle(n){f}
lugar(n)[posición]{m} Stelle(n){f}[posición]
lugar(n){m} Ort(n){m}
lugar(n)[posición]{m} Ort(n){m}[posición]
lugar{m} Position{f}
lugar(n v)[something worth seeing]{m} Sehenswürdigkeit(n v){f}[something worth seeing]