La búsqueda del término exigir ha obtenido 8 resultados
ES Español DE Alemán
exigir (v) [necesidad] fragen (v) [necesidad]
exigir (v) [necesidad] fordern (v) [necesidad]
exigir (v) [reclamación] fordern (v) [reclamación]
exigir (v) verlangen (v)
exigir (n v) [to request forcefully] verlangen (n v) [to request forcefully]
ES Español DE Alemán
exigir (v) [necesidad] erfordern (v) [necesidad]
exigir (n v) [to request forcefully] bestehen (n v) [to request forcefully]
exigir (v) bedingen (v)
ES Sinónimos de exigir DE Traducciones
acosar [azuzar] tyrannisere (n v adj int)
apretar [azuzar] knuge (v n)
imponer [obligar] pålægge (v)
constreñir [obligar] begrænse (n v)
pedir [pretender] anmode (n v)
demandar [pretender] kræve
requerir [pretender] bede
reivindicar [pretender] hævne (v)
ordenar [requerir] pålægge (v)
obligar [precisar] tvinge
necesitar [precisar] behøve
forzar [apremiar] fremtvinge (n v)
tiranizar [avasallar] tyrannisere (n v adj int)