La búsqueda del término explicar ha obtenido 21 resultados
ESEspañolDEAlemán
explicar(v)[report]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
erklären(v)[report]
 • erklärt
 • erklärst
 • erklären
 • erklärten
 • erklärtest
 • erklär(e)
explicar(v)
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
auseinandersetzen(v)
 • setzt auseinander
 • setz auseinander
explicar(v)[justificar] Rechenschaft geben über(v)[justificar]
explicar(v)[general]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
verdeutlichen(v)[general]
 • verdeutlicht
 • verdeutlichen
 • verdeutlichst
 • verdeutlichtest
 • verdeutlichten
 • verdeutlich(e)
explicar(v)[general]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
aufklären(v)[general]
 • aufgeklärt
 • klären auf
 • klärst auf
 • klärtest auf
 • klärten auf
 • klär(e) auf
ESEspañolDEAlemán
explicar(v)[aclarar]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
klarlegen(v)[aclarar]
 • klargelegt
 • legst klar
 • legen klar
 • legten klar
 • legtest klar
 • leg(e) klar
explicar(v)[general]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
auslegen(v)[general]
 • ausgelegt
 • legst aus
 • legen aus
 • legtest aus
 • legten aus
 • leg(e) aus
explicar(v)[report]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
erläutern(v)[report]
 • erläutert
 • erläuterst
 • erläutern
 • erläuterten
 • erläutertest
 • erläut(e)re
explicar(v)[general]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
erläutern(v)[general]
 • erläutert
 • erläuterst
 • erläutern
 • erläuterten
 • erläutertest
 • erläut(e)re
explicar(v)[demostrar]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
erläutern(v)[demostrar]
 • erläutert
 • erläuterst
 • erläutern
 • erläuterten
 • erläutertest
 • erläut(e)re
explicar(v)
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
erläutern(v)
 • erläutert
 • erläuterst
 • erläutern
 • erläuterten
 • erläutertest
 • erläut(e)re
explicar(v)[aclarar]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
klären(v)[aclarar]
 • geklärt
 • klärst
 • klären
 • klärtest
 • klärten
 • klär(e)
explicar(v)[justificar]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
erklären(v)[justificar]
 • erklärt
 • erklärst
 • erklären
 • erklärten
 • erklärtest
 • erklär(e)
explicar(v)[general]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
erklären(v)[general]
 • erklärt
 • erklärst
 • erklären
 • erklärten
 • erklärtest
 • erklär(e)
explicar(v)[excuse]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
erklären(v)[excuse]
 • erklärt
 • erklärst
 • erklären
 • erklärten
 • erklärtest
 • erklär(e)
explicar(v)[demostrar]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
erklären(v)[demostrar]
 • erklärt
 • erklärst
 • erklären
 • erklärten
 • erklärtest
 • erklär(e)
explicar(v)
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
erklären(v)
 • erklärt
 • erklärst
 • erklären
 • erklärten
 • erklärtest
 • erklär(e)
explicar(v)[demostrar]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
darlegen(v)[demostrar]
 • dargelegt
 • legst dar
 • legen dar
 • legtest dar
 • legten dar
 • leg(e) dar
explicar(v)
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
darlegen(v)
 • dargelegt
 • legst dar
 • legen dar
 • legtest dar
 • legten dar
 • leg(e) dar
explicar(v)[aclarar]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
auflösen(v)[aclarar]
 • aufgelöst
 • löst auf
 • lösen auf
 • löstest auf
 • lösten auf
 • lös(e) auf
explicar(v)[aclarar]
 • explicado
 • explicas
 • explican
 • hubiste explicado
 • hubieron explicado
klarstellen(v)[aclarar]
 • klargestellt
 • stellen klar
 • stellst klar
 • stelltest klar
 • stellten klar
 • stell(e) klar
ESSinónimos de explicarDETraducciones
aclarar[acotar]pojasniti
establecer[argumentar]določiti(v n adj)
esclarecer[exponer]pojasniti
revelar[exponer]razviti
desarrollar[exponer]razviti
expresar[declarar]izraziti(adj n v)
mostrar[elucidar]pokazati(v n)