La búsqueda del término explicar ha obtenido 21 resultados
ES Español DE Alemán
explicar (v) [report] erklären (v) [report]
explicar (v) auseinandersetzen (v)
explicar (v) [justificar] Rechenschaft geben über (v) [justificar]
explicar (v) [general] verdeutlichen (v) [general]
explicar (v) [general] aufklären (v) [general]
ES Español DE Alemán
explicar (v) [aclarar] klarlegen (v) [aclarar]
explicar (v) [general] auslegen (v) [general]
explicar (v) [report] erläutern (v) [report]
explicar (v) [general] erläutern (v) [general]
explicar (v) [demostrar] erläutern (v) [demostrar]
explicar (v) erläutern (v)
explicar (v) [aclarar] klären (v) [aclarar]
explicar (v) [justificar] erklären (v) [justificar]
explicar (v) [general] erklären (v) [general]
explicar (v) [excuse] erklären (v) [excuse]
explicar (v) [demostrar] erklären (v) [demostrar]
explicar (v) erklären (v)
explicar (v) [demostrar] darlegen (v) [demostrar]
explicar (v) darlegen (v)
explicar (v) [aclarar] auflösen (v) [aclarar]
explicar (v) [aclarar] klarstellen (v) [aclarar]
ES Sinónimos de explicar DE Traducciones
añadir [acotar] hozzátesz (v n)
sugerir [acotar] ajánl (v)
aclarar [acotar] öblít (v n)
deducir [argumentar] rájön (v)
establecer [argumentar] kiderít
elucidar [exponer] megvilágít (v)
esclarecer [exponer] kiderít
describir [detallar] leír (v)
dilucidar [aclarar] megvilágít (v)
tratar [hablar] kezel (n)
expresar [declarar] kimond (adj v adv)
anotar [comentar] kiír (v n)
mostrar [elucidar] megmutat
interpretar [glosar] fordítani
representar [narrar] jelöl (v)
insinuar [proponer] sugalmaz (v)
indicar [proponer] közöl (n v)
invitar [proponer] meghív (n)
declarar [testificar] kijelent (n v)