La búsqueda del término expulsar ha obtenido 26 resultados
ESEspañolDEAlemán
expulsar(v)[to eject]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
verjagen(v)[to eject]
 • verjagt
 • verjagen
 • verjagst
 • verjagtest
 • verjagten
 • verjag(e)
expulsar(v)[dismiss or expel someone from duty or attending]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
rauswerfen(v)[dismiss or expel someone from duty or attending]
 • rausgeworfen
 • wirfst raus
 • werfen raus
 • warfst raus
 • warfen raus
 • wirf raus
expulsar(v)
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
bannen(v)
 • gebannt
 • bannst
 • bannen
 • banntest
 • bannten
 • bann(e)
expulsar(v)[grupo]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
ausschließen(v)[grupo]
 • ausgeschlossen
 • schließt aus
 • schließen aus
 • schlossen aus
 • schlossest aus
 • schließ(e) aus
expulsar(v)
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
ausschließen(v)
 • ausgeschlossen
 • schließt aus
 • schließen aus
 • schlossen aus
 • schlossest aus
 • schließ(e) aus
ESEspañolDEAlemán
expulsar(v)[obligar a salir]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
auspressen(v)[obligar a salir]
 • ausgepresst
 • presst aus
 • pressen aus
 • pressten aus
 • presstest aus
 • presse aus
expulsar(v)
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
verweisen(v)
 • verwiesen
 • verweist
 • verweisen
 • verwiesen
 • verwiesest
 • verweis(e)
expulsar(v)[general] auf die Straße setzen(v)[general]
expulsar(v)[obligar a salir]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
ausdrücken(v)[obligar a salir]
 • ausgedrückt
 • drückst aus
 • drücken aus
 • drücktest aus
 • drückten aus
 • drück(e) aus
expulsar(v)[militar]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
vertreiben(v)[militar]
 • vertrieben
 • vertreibst
 • vertreiben
 • vertriebst
 • vertrieben
 • vertreib(e)
expulsar(v)[gente]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
vertreiben(v)[gente]
 • vertrieben
 • vertreibst
 • vertreiben
 • vertriebst
 • vertrieben
 • vertreib(e)
expulsar(v)[enemigo]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
vertreiben(v)[enemigo]
 • vertrieben
 • vertreibst
 • vertreiben
 • vertriebst
 • vertrieben
 • vertreib(e)
expulsar(v)
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
vertreiben(v)
 • vertrieben
 • vertreibst
 • vertreiben
 • vertriebst
 • vertrieben
 • vertreib(e)
expulsar(v)[grupo]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
ausstoßen(v)[grupo]
 • ausgestoßen
 • stößt aus
 • stoßen aus
 • stießen aus
 • stießest aus
 • stoß(e) aus
expulsar(v)[gente]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
verjagen(v)[gente]
 • verjagt
 • verjagen
 • verjagst
 • verjagtest
 • verjagten
 • verjag(e)
expulsar(v)[enemigo]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
verjagen(v)[enemigo]
 • verjagt
 • verjagen
 • verjagst
 • verjagtest
 • verjagten
 • verjag(e)
expulsar(v)
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
abschieben(v)
 • abgeschoben
 • schieben ab
 • schiebst ab
 • schobst ab
 • schoben ab
 • schieb(e) ab
expulsar(v)[obligar a salir]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
herauspressen(v)[obligar a salir]
 • herausgepresst
 • presst heraus
 • pressen heraus
 • pressten heraus
 • presstest heraus
 • presse heraus
expulsar(v)[persona]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
hinauswerfen(v)[persona]
 • hinausgeworfen
 • wirfst hinaus
 • werfen hinaus
 • warfen hinaus
 • warfst hinaus
 • wirf hinaus
expulsar(v)[persona]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
auswerfen(v)[persona]
 • ausgeworfen
 • werfen aus
 • wirfst aus
 • warfst aus
 • warfen aus
 • wirf aus
expulsar(v)[to remove from membership]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
ausweisen(v)[to remove from membership]
 • ausgewiesen
 • weisen aus
 • weist aus
 • wiesest aus
 • wiesen aus
 • weis(e) aus
expulsar(v)[país]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
ausweisen(v)[país]
 • ausgewiesen
 • weisen aus
 • weist aus
 • wiesest aus
 • wiesen aus
 • weis(e) aus
expulsar(v)[gente]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
ausweisen(v)[gente]
 • ausgewiesen
 • weisen aus
 • weist aus
 • wiesest aus
 • wiesen aus
 • weis(e) aus
expulsar(v)[general]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
ausweisen(v)[general]
 • ausgewiesen
 • weisen aus
 • weist aus
 • wiesest aus
 • wiesen aus
 • weis(e) aus
expulsar(v)
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
ausweisen(v)
 • ausgewiesen
 • weisen aus
 • weist aus
 • wiesest aus
 • wiesen aus
 • weis(e) aus
expulsar(v)[persona]
 • expulsado
 • expulsas
 • expulsan
 • hubiste expulsado
 • hubieron expulsado
ausstoßen(v)[persona]
 • ausgestoßen
 • stößt aus
 • stoßen aus
 • stießen aus
 • stießest aus
 • stoß(e) aus
ESSinónimos de expulsarDETraducciones
lanzar[impeler]投げる(nageru)
echar[impeler]首にする(n v)
impulsar[impeler]催促する(n v)
tirar[impeler]発砲する(n v)
expeler[impeler]出す(v)
arrojar[impeler]戻す(v n)
emitir[vahear]放射する(v)
humear[vahear]煙る(n v adj)
despedir[vahear]首にする(n v)
dejar[separar]許す(v)
destronar[separar]廃位する(v)
bajar[separar]ダウンロードする(daunrōdo-suru)
quitar[separar]免れる(v n)
deportar[expatriar]追放する(v n)
derribar[derrocar]撃ち落とす(v)
sacar[desalojar]引く(v)
degradar[deponer]変造する(v)
cesar[exonerar]止む(v)
remover[exonerar]退ける(v n)
eliminar[exonerar]除去する(v)