La búsqueda del término fördern ha obtenido 12 resultados
DEAlemánESEspañol
fördern(v)[Vorankommen]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
promover(v)[Vorankommen]
 • promovido
 • promueven
 • promueves
 • hubiste promovido
 • hubieron promovido
fördern(v)[Freundschaft]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
promover(v)[Freundschaft]
 • promovido
 • promueven
 • promueves
 • hubiste promovido
 • hubieron promovido
fördern(v)[Handel]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
promover(v)[Handel]
 • promovido
 • promueven
 • promueves
 • hubiste promovido
 • hubieron promovido
fördern(v)[Bergbau]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
minar(v)[Bergbau]
 • minado
 • minas
 • minan
 • hubiste minado
 • hubieron minado
fördern(v)[Bergbau]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
extraer(v)[Bergbau]
 • extraído
 • extraes
 • extraen
 • hubiste extraído
 • hubieron extraído
DEAlemánESEspañol
fördern(v)[Bergbau]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
sacar(v)[Bergbau]
 • sacado
 • sacan
 • sacas
 • hubiste sacado
 • hubieron sacado
fördern(v)[Resultat]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
estimular(v)[Resultat]
 • estimulado
 • estimulas
 • estimulan
 • hubieron estimulado
 • hubiste estimulado
fördern(v)[Bergbau]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
excavar(v)[Bergbau]
 • excavado
 • excavan
 • excavas
 • hubieron excavado
 • hubiste excavado
fördern(v)[to make easy or easier]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
facilitar(v)[to make easy or easier]
 • facilitado
 • facilitan
 • facilitas
 • hubieron facilitado
 • hubiste facilitado
fördern(v)[Freundschaft]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
fomentar(v)[Freundschaft]
 • fomentado
 • fomentas
 • fomentan
 • hubieron fomentado
 • hubiste fomentado
fördern(v)[Handel]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
fomentar(v)[Handel]
 • fomentado
 • fomentas
 • fomentan
 • hubieron fomentado
 • hubiste fomentado
fördern(v)[Resultat]
 • gefördert
 • förderst
 • fördern
 • fördertest
 • förderten
 • förd(e)re
fomentar(v)[Resultat]
 • fomentado
 • fomentas
 • fomentan
 • hubieron fomentado
 • hubiste fomentado

'Traducciones del Alemán al Español

DESinónimos de fördernESTraducciones
verwenden[fördern]usar
gewinnen[fördern]ganar
betonen[fördern]enfatizar(Lat. Amer.)
vermehren[fördern]aumentar
absetzen[fördern]alejarse
unterrichten[fördern]informar
abbauen[fördern]suprimir
ausbeuten[fördern]aprovechar
aufziehen[fördern]levantarse
ermutigen[fördern]animar
managen[fördern]arreglar
lancieren[fördern]lanzar
zu Tage fördern[fördern]encontrar
erleichtern[bevorzugen]facilitar
aufbauen[bevorzugen]establecerse
befördern[bevorzugen]trasladar
begünstigen[bevorzugen]favorecer
herausstellen[bevorzugen](sichsacar
entgegenkommen[bevorzugen]salir al encuentro
vorziehen[bevorzugen]favorecer