La búsqueda del término fijar ha obtenido 24 resultados
ESEspañolDEAlemán
fijar(v)
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
festsetzen(v)
 • festgesetzt
 • setzt fest
 • setzen fest
 • setzten fest
 • setztest fest
 • setz(e) fest
fijar(v)
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
stecken(v)
 • gesteckt
 • stecken
 • steckst
 • stecktest
 • steckten
 • steck(e)
fijar(n v)[to attach; to affix; to hold in place]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
fixieren(n v)[to attach; to affix; to hold in place]
 • fixiert
 • fixieren
 • fixierst
 • fixiertest
 • fixierten
 • fixiere
fijar(v)[fotografía]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
fixieren(v)[fotografía]
 • fixiert
 • fixieren
 • fixierst
 • fixiertest
 • fixierten
 • fixiere
fijar(v)[sujetar]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
festmachen(v)[sujetar]
 • festgemacht
 • machst fest
 • machen fest
 • machten fest
 • machtest fest
 • mach(e) fest
ESEspañolDEAlemán
fijar(n v)[to attach; to affix; to hold in place]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
befestigen(n v)[to attach; to affix; to hold in place]
 • befestigt
 • befestigen
 • befestigst
 • befestigtest
 • befestigten
 • befestig(e)
fijar(n v)[to attach]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
befestigen(n v)[to attach]
 • befestigt
 • befestigen
 • befestigst
 • befestigtest
 • befestigten
 • befestig(e)
fijar(v)[sujetar]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
befestigen(v)[sujetar]
 • befestigt
 • befestigen
 • befestigst
 • befestigtest
 • befestigten
 • befestig(e)
fijar(v)
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
befestigen(v)
 • befestigt
 • befestigen
 • befestigst
 • befestigtest
 • befestigten
 • befestig(e)
fijar(v)[información]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
ankleben(v)[información]
 • angeklebt
 • kleben an
 • klebst an
 • klebten an
 • klebtest an
 • kleb(e) an
fijar(v)[tiempo]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
festsetzen(v)[tiempo]
 • festgesetzt
 • setzt fest
 • setzen fest
 • setzten fest
 • setztest fest
 • setz(e) fest
fijar(v)[acuerdo]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
festsetzen(v)[acuerdo]
 • festgesetzt
 • setzt fest
 • setzen fest
 • setzten fest
 • setztest fest
 • setz(e) fest
fijar(v)[información]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
anschlagen(v)[información]
 • angeschlagen
 • schlägst an
 • schlagen an
 • schlugst an
 • schlugen an
 • schlag(e) an
fijar(v)[tiempo]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
festlegen(v)[tiempo]
 • festgelegt
 • legen fest
 • legst fest
 • legtest fest
 • legten fest
 • leg(e) fest
fijar(v)[acuerdo]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
festlegen(v)[acuerdo]
 • festgelegt
 • legen fest
 • legst fest
 • legtest fest
 • legten fest
 • leg(e) fest
fijar(v)
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
festlegen(v)
 • festgelegt
 • legen fest
 • legst fest
 • legtest fest
 • legten fest
 • leg(e) fest
fijar(n v)[to attach; to affix; to hold in place]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
anheften(n v)[to attach; to affix; to hold in place]
 • angeheftet
 • heftest an
 • heften an
 • heftetest an
 • hefteten an
 • hefte an
fijar(n v)[to attach]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
anheften(n v)[to attach]
 • angeheftet
 • heftest an
 • heften an
 • heftetest an
 • hefteten an
 • hefte an
fijar(v)[tablón de anuncios]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
anheften(v)[tablón de anuncios]
 • angeheftet
 • heftest an
 • heften an
 • heftetest an
 • hefteten an
 • hefte an
fijar(v)[anuncio]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
aufhängen(v)[anuncio]
 • aufgehängt
 • hängst auf
 • hängen auf
 • hängtest auf
 • hängten auf
 • häng(e) auf
fijar(n v)[to attach]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
anbringen(n v)[to attach]
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
fijar(v)
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
anbringen(v)
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
fijar(v)
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
vorgeben(v)
 • vorgegeben
 • gibst vor
 • geben vor
 • gabst vor
 • gaben vor
 • gib vor
fijar(n v)[to attach; to affix; to hold in place]
 • fijado
 • fijas
 • fijan
 • hubiste fijado
 • hubieron fijado
anhängen(n v)[to attach; to affix; to hold in place]
 • angehängt
 • hängst an
 • hängen an
 • hängtest an
 • hängten an
 • häng(e) an
ESSinónimos de fijarDETraducciones
acuñar[calzar]ver(n v)
juntar[adherir]összeszed(v n)
pegar[adherir]ragaszt(n v)
encolar[adherir]csirizel(n v)
unir[adherir]rögzít(v)
poner[superponer]felállít(v adj)
remachar[atornillar]összeszegecsel(n v)
ligar[pegar]flörtöl(n v adj)
establecer[arraigar]kiderít
adaptar[arraigar]hozzáigazít(v adj)
agarrar[arraigar]megragad(v)
resolver[determinar]eldönt(v)
decidir[determinar]döntést hoz(v)
imprimir[sellar]átmásol(v n)
levantar[instalar]felállít(v adj)
retener[inculcar]őrizetbe vesz(v)
ordenar[preceptuar]diktál(n v)
dictar[preceptuar]tollba mond(n v)
disponer[preceptuar]felállít(v adj)
atornillar[unir]csavaroz(n v)