La búsqueda del término fin ha obtenido 18 resultados
ES Español DE Alemán
fin (n v) [extreme part] {m} Ende (n v) {n} [extreme part]
fin (n) [propósito] {m} Zweck (n) {m} [propósito]
fin (n) {m} Zweck (n) {m}
fin (n) [actividad] {m} Beendigung (n) {f} [actividad]
fin (n v) [extreme part] {m} Schluss (n v) {m} [extreme part]
ES Español DE Alemán
fin (n) [conclusión] {m} Schluss (n) {m} [conclusión]
fin (n) {m} Schluss (n) {m}
fin (n) [conclusión] {m} Entschluss (n) {m} [conclusión]
fin (n) [conclusión] {m} Entscheidung (n) {f} [conclusión]
fin (n) [propósito] {m} Ziel (n) {n} [propósito]
fin (n) [end of a story] {m} Ende (n) {n} [end of a story]
fin (n v) [end] {m} Ende (n v) {n} [end]
fin (n) [conclusión] {m} Ende (n) {n} [conclusión]
fin (n) [actividad] {m} Ende (n) {n} [actividad]
fin (n) {m} Ende (n) {n}
fin (n) [conclusión] {m} Abschluss (n) {m} [conclusión]
fin (n) [actividad] {m} Abschluss (n) {m} [actividad]
ES Sinónimos de fin DE Traducciones
blanco [objetivo] m người bạch (adj n)
remate [extremo] m sự bán đấu giá
paro [interrupción] m sự thất nghiệp (n)
alto [interrupción] m cao
resultado [desenlace] m kết quả (v n int)
ejecución [realización] f tử hình
cima [colmo] f chóp (n v)
objetivo [colmo] m mục tiêu (n v)
final [terminación] m cuối ván (n)
orilla [punta] f hải ngạn (n v)
frontera [extremidad] f biên giới (n v)
ruina [ocaso] f hư hại (n v)
mínimo [meta] m quả chuối
pensamiento [idea] m tư duy (n)
muerte [defunción] f thần chết (n)
ocaso [declive] m chạng vạng (n v)
lugar [destino] m cảnh
paradero [destino] m bến xe (adv n v)
arreglo [intención] m sự thoả hiệp (n v)
sistema [método] m hệ thống
DE Alemán ES Español
FIN Quilla