La búsqueda del término gewinnen ha obtenido 28 resultados
DEAlemánESEspañol
gewinnen(v)[Geld]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
ganar(v)[Geld]
 • ganado
 • ganas
 • ganan
 • hubieron ganado
 • hubiste ganado
gewinnen(v)[Naturerzeugnis]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
producir(v)[Naturerzeugnis]
 • producido
 • produces
 • producen
 • hubiste producido
 • hubieron producido
gewinnen(v)[Naturerzeugnis]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
elaborar(v)[Naturerzeugnis]
 • elaborado
 • elaboras
 • elaboran
 • hubiste elaborado
 • hubieron elaborado
gewinnen(v)[mineralisch]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
sacar(v)[mineralisch]
 • sacado
 • sacan
 • sacas
 • hubieron sacado
 • hubiste sacado
gewinnen(v)[Kampf]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
ganar(v)[Kampf]
 • ganado
 • ganas
 • ganan
 • hubieron ganado
 • hubiste ganado
DEAlemánESEspañol
gewinnen(v)[Wettkampf]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
ganar(v)[Wettkampf]
 • ganado
 • ganas
 • ganan
 • hubieron ganado
 • hubiste ganado
gewinnen(v)[Wahl]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
ganar(v)[Wahl]
 • ganado
 • ganas
 • ganan
 • hubieron ganado
 • hubiste ganado
gewinnen(v)[Preis]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
ganar(v)[Preis]
 • ganado
 • ganas
 • ganan
 • hubieron ganado
 • hubiste ganado
gewinnen(v)[Konkurrenz]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
ganar(v)[Konkurrenz]
 • ganado
 • ganas
 • ganan
 • hubieron ganado
 • hubiste ganado
gewinnen(v)[technisch]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
recuperar(v)[technisch]
 • recuperado
 • recuperan
 • recuperas
 • hubiste recuperado
 • hubieron recuperado
gewinnen(v)[Vertrauen] ganarse(v)[Vertrauen]
gewinnen(v)[Person]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
cautivar(v)[Person]
 • cautivado
 • cautivas
 • cautivan
 • hubiste cautivado
 • hubieron cautivado
gewinnen(n v adj)[to win against]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
vencer(n v adj)[to win against]
 • vencido
 • vences
 • vencen
 • hubieron vencido
 • hubiste vencido
gewinnen(v)[erwerben]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
conseguir(v)[erwerben]
 • conseguido
 • consigues
 • consiguen
 • hubiste conseguido
 • hubieron conseguido
gewinnen(v)[Vertrauen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
conseguir(v)[Vertrauen]
 • conseguido
 • consigues
 • consiguen
 • hubiste conseguido
 • hubieron conseguido
gewinnen(v)[Person]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
encantar(v)[Person]
 • encantado
 • encantas
 • encantan
 • hubiste encantado
 • hubieron encantado
gewinnen(v)[interessieren]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
captar(v)[interessieren]
 • captado
 • captas
 • captan
 • hubiste captado
 • hubieron captado
gewinnen(v)[technisch]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
regenerar(v)[technisch]
 • regenerado
 • regeneran
 • regeneras
 • hubieron regenerado
 • hubiste regenerado
gewinnen(v)[Person]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
seducir(v)[Person]
 • seducido
 • seduces
 • seducen
 • hubieron seducido
 • hubiste seducido
gewinnen(v)[interessieren]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
atraer(v)[interessieren]
 • atraído
 • atraes
 • atraen
 • hubieron atraído
 • hubiste atraído
gewinnen(v)[erwerben]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
adquirir(v)[erwerben]
 • adquirido
 • adquieres
 • adquieren
 • hubieron adquirido
 • hubiste adquirido
gewinnen(v)[erlangen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
adquirir(v)[erlangen]
 • adquirido
 • adquieres
 • adquieren
 • hubieron adquirido
 • hubiste adquirido
gewinnen(v)[erwerben]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
obtener(v)[erwerben]
 • obtenido
 • obtienen
 • obtienes
 • hubiste obtenido
 • hubieron obtenido
gewinnen(v)[erlangen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
obtener(v)[erlangen]
 • obtenido
 • obtienen
 • obtienes
 • hubiste obtenido
 • hubieron obtenido
gewinnen(v)[Vertrauen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
obtener(v)[Vertrauen]
 • obtenido
 • obtienen
 • obtienes
 • hubiste obtenido
 • hubieron obtenido
gewinnen(n v adj)[to win against]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
derrotar(n v adj)[to win against]
 • derrotado
 • derrotan
 • derrotas
 • hubieron derrotado
 • hubiste derrotado
gewinnen(v n)[transitive: achieve victory in]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
ganar(v n)[transitive: achieve victory in]
 • ganado
 • ganas
 • ganan
 • hubieron ganado
 • hubiste ganado
gewinnen(prep adj adv n v)[acquire]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
ganar(prep adj adv n v)[acquire]
 • ganado
 • ganas
 • ganan
 • hubieron ganado
 • hubiste ganado

'Traducciones del Alemán al Español

DESinónimos de gewinnenESTraducciones
verwenden[fördern]usar
fördern[fördern]promover
betonen[fördern]enfatizar(Lat. Amer.)
vermehren[fördern]aumentar
absetzen[fördern]alejarse
unterrichten[fördern]informar
abbauen[fördern]suprimir
ausbeuten[fördern]aprovechar
aufziehen[fördern]levantarse
ermutigen[fördern]animar
managen[fördern]arreglar
lancieren[fördern]lanzar
zu Tage fördern[fördern]encontrar
anbieten[korrumpieren]ofrecerse
kaufen[korrumpieren]comprar
bestechen[korrumpieren]sobornar
schmieren[korrumpieren]mojar
erhalten[bekommen]mantener
erreichen[bekommen]lograr
besitzen[bekommen]poseer