La búsqueda del término Hart ha obtenido 28 resultados
DE Alemán ES Español
hart (a) [Mitleid] duro (a) [Mitleid]
hart (a) [groß] fuerte (a) {m} [groß]
hart (a) [schwierig] pesado (a) [schwierig] (informal)
hart (a) [schwierig] difícil (a) [schwierig]
hart (a) [Lebensumstände] difícil (a) [Lebensumstände]
hart (o) [allgemein] fuerte (o) {m} [allgemein]
hart (o) [Energie] fuerte (o) {m} [Energie]
hart (a) [Kraftaufwand] duro (a) [Kraftaufwand]
hart (a) [Wasser] duro (a) [Wasser]
hart (a) [Stoff] duro (a) [Stoff]
hart (a) [Lebensumstände] duro (a) [Lebensumstände]
hart (a) [Konkurrenz] duro (a) [Konkurrenz]
hart (a) [Charakter] austero (a) [Charakter]
hart (o) [Strafe] duramente (o) [Strafe]
hart (o) [Energie] con fuerza (o) [Energie]
hart (a) [Blick] feroz (a) [Blick]
hart (a) [Benehmen] despiadado (a) [Benehmen]
hart (a) [Voraussetzung] riguroso (a) [Voraussetzung]
hart (a) [Maßnahme] draconiano (a) [Maßnahme]
hart (a) [Charakter] rígido (a) [Charakter]
hart (a) [Charakter] estricto (a) [Charakter]
hart (a) [Benehmen] estricto (a) [Benehmen]
hart (a) [Maßnahme] severo (a) [Maßnahme]
hart (a) [Konkurrenz] serio (a) [Konkurrenz]
hart (a) [Blick] severo (a) [Blick]
hart (a) [Charakter] severo (a) [Charakter]
hart (a) [Benehmen] implacable (a) [Benehmen]
hart (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner] severo (adj n) [having a hardness and severity of nature or manner]

'Traducciones del Alemán al Español