La búsqueda del término interpretar ha obtenido 13 resultados
ESEspañolDEAlemán
interpretar(v)
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
vortragen(v)
 • vorgetragen
 • tragen vor
 • trägst vor
 • trugst vor
 • trugen vor
 • trag(e) vor
interpretar(v)[actuación]
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
vortragen(v)[actuación]
 • vorgetragen
 • tragen vor
 • trägst vor
 • trugst vor
 • trugen vor
 • trag(e) vor
interpretar(v)
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
spielen(v)
 • gespielt
 • spielen
 • spielst
 • spieltest
 • spielten
 • spiel(e)
interpretar(v)[música]
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
spielen(v)[música]
 • gespielt
 • spielen
 • spielst
 • spieltest
 • spielten
 • spiel(e)
interpretar(v)[actuación]
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
darstellen(v)[actuación]
 • dargestellt
 • stellen dar
 • stellst dar
 • stellten dar
 • stelltest dar
 • stell(e) dar
ESEspañolDEAlemán
interpretar(v)[actuación]
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
interpretieren(v)[actuación]
 • interpretiert
 • interpretieren
 • interpretierst
 • interpretierten
 • interpretiertest
 • interpretiere
interpretar(v)[música]
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
interpretieren(v)[música]
 • interpretiert
 • interpretieren
 • interpretierst
 • interpretierten
 • interpretiertest
 • interpretiere
interpretar(v)[significación]
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
interpretieren(v)[significación]
 • interpretiert
 • interpretieren
 • interpretierst
 • interpretierten
 • interpretiertest
 • interpretiere
interpretar(v)[to read illegible or obscure text]
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
entziffern(v)[to read illegible or obscure text]
 • entziffert
 • entziffern
 • entzifferst
 • entziffertest
 • entzifferten
 • entziff(e)re
interpretar(v)[actuación]
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
wiedergeben(v)[actuación]
 • wiedergegeben
 • gibst wieder
 • geben wieder
 • gaben wieder
 • gabst wieder
 • gib wieder
interpretar(v)[lenguaje]
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
dolmetschen(v)[lenguaje]
 • gedolmetscht
 • dolmetschen
 • dolmetschst
 • dolmetschten
 • dolmetschtest
 • dolmetsch(e)
interpretar
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
übersetzen
 • übersetzt
 • übersetzt
 • übersetzen
 • übersetztest
 • übersetzten
 • übersetz(e)
interpretar(v)
 • interpretado
 • interpretas
 • interpretan
 • hubiste interpretado
 • hubieron interpretado
deuten(v)
 • gedeutet
 • deutest
 • deuten
 • deutetest
 • deuteten
 • deute
ESSinónimos de interpretarDETraducciones
actuar[interpretar]opføre(n v)
ejecutar[tocar]eksekvere(v)
cantar[entonar](informaljodle(v n)
concebir[entender]udarbejde(v n)
comprender[entender]begribe
leer[traducir]læse
entender[comprender]mene
anotar[aclarar]notere(n v)
comentar[aclarar]kommentere(n v)
analizar[comentar]forsøg
describir[comentar]beskrive
elucidar[comentar]uddybe(v)
aclarar[comentar]opklare(adj adv v)
revelar[glosar]afsløre(n v)
decir[actuar]fortælle
trabajar[actuar]arbejde
trasladar[descifrar]oversætte
traducir[descifrar]oversætte