La búsqueda del término juzgar ha obtenido 13 resultados
ESEspañolDEAlemán
juzgar(v)[derecho]
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
verhandeln(v)[derecho]
 • verhandelt
 • verhandeln
 • verhandelst
 • verhandeltest
 • verhandelten
 • verhand(e)le
juzgar(v)
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
beurteilen(v)
 • beurteilt
 • beurteilen
 • beurteilst
 • beurteiltest
 • beurteilten
 • beurteil(e)
juzgar(v)[evaluar]
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
beurteilen(v)[evaluar]
 • beurteilt
 • beurteilen
 • beurteilst
 • beurteiltest
 • beurteilten
 • beurteil(e)
juzgar(v)[opinión]
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
beurteilen(v)[opinión]
 • beurteilt
 • beurteilen
 • beurteilst
 • beurteiltest
 • beurteilten
 • beurteil(e)
juzgar(v)[evaluar]
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
bewerten(v)[evaluar]
 • bewertet
 • bewerten
 • bewertest
 • bewerteten
 • bewertetest
 • bewerte
ESEspañolDEAlemán
juzgar(v)[to evaluate]
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
abwägen(v)[to evaluate]
 • abgewägt
 • wägen ab
 • wägst ab
 • wägten ab
 • wägtest ab
 • wäg(e) ab
juzgar(v)[general]
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
ansehen(v)[general]
 • angesehen
 • sehen an
 • siehst an
 • sahst an
 • sahen an
 • sieh an
juzgar(v)[general] halten für(v)[general]
juzgar(v n)[to put on trial] Prozess(v n){m}[to put on trial]
juzgar(v)[derecho]
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
entscheiden(v)[derecho](sich)
 • entschieden
 • entscheidest
 • entscheiden
 • entschieden
 • entschiedest
 • entscheid(e)
juzgar(v)[opinión]
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
begutachten(v)[opinión]
 • begutachtet
 • begutachten
 • begutachtest
 • begutachteten
 • begutachtetest
 • begutachte
juzgar(v)[derecho]
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
urteilen(v)[derecho]
 • geurteilt
 • urteilst
 • urteilen
 • urteiltest
 • urteilten
 • urteil(e)
juzgar(n v)[to criticize or rebuke someone]
 • juzgado
 • juzgas
 • juzgan
 • hubiste juzgado
 • hubieron juzgado
vorwerfen(n v)[to criticize or rebuke someone]
 • vorgeworfen
 • wirfst vor
 • werfen vor
 • warfst vor
 • warfen vor
 • wirf vor
ESSinónimos de juzgarDETraducciones
observar[ver]katsoa
examinar[ver]käydä läpi(kestää)
determinar[ver]ottaa selvää(v)
catar[ver]maistaa
estimar[calificar]arvioida
ponderar[calificar]ihmetellä(jtak)
evaluar[calificar]evaluoida(v)
apreciar[calificar]pitää arvossa
contemplar[considerar]suunnitella
diferenciar[distinguir]erota
percibir[distinguir]nähdä
comprender[distinguir]käsittää
penetrar[distinguir]nähdä lävitse(v)
discernir[distinguir]erottaa
sentenciar[condenar]tuomita
criticar[evaluar]saattaa
pensar[razonar]arvella
reflexionar[razonar]aprikoida
opinar[creer]olla
considerar[creer]pitää