La búsqueda del término ligar ha obtenido 7 resultados
ES Español DE Alemán
ligar (v)
 • ligado
 • ligas
 • ligan
 • hubiste ligado
 • hubieron ligado
abbinden (v)
 • abgebunden
 • binden ab
 • bindest ab
 • banden ab
 • bandest ab
 • bind(e) ab
ligar (v)
 • ligado
 • ligas
 • ligan
 • hubiste ligado
 • hubieron ligado
binden (v)
 • gebunden
 • binden
 • bindest
 • banden
 • bandest
 • bind(e)
ligar (v) [promesa]
 • ligado
 • ligas
 • ligan
 • hubiste ligado
 • hubieron ligado
binden (v) [promesa]
 • gebunden
 • binden
 • bindest
 • banden
 • bandest
 • bind(e)
ligar (n v) [to attach or fasten with string]
 • ligado
 • ligas
 • ligan
 • hubiste ligado
 • hubieron ligado
binden (n v) [to attach or fasten with string]
 • gebunden
 • binden
 • bindest
 • banden
 • bandest
 • bind(e)
ligar (v) [familia]
 • ligado
 • ligas
 • ligan
 • hubiste ligado
 • hubieron ligado
verbinden (v) [familia]
 • verbunden
 • verbinden
 • verbindest
 • verbandest
 • verbanden
 • verbind(e)
ES Español DE Alemán
ligar (v)
 • ligado
 • ligas
 • ligan
 • hubiste ligado
 • hubieron ligado
anmachen (v)
 • angemacht
 • machst an
 • machen an
 • machten an
 • machtest an
 • mach(e) an
ligar (n v adj) [to play at courtship]
 • ligado
 • ligas
 • ligan
 • hubiste ligado
 • hubieron ligado
flirten (n v adj) [to play at courtship]
 • geflirtet
 • flirtest
 • flirten
 • flirtetest
 • flirteten
 • flirte
ES Sinónimos de ligar DE Traducciones
mezclar [fundir] zmešati (n v)
combinar [fundir] zmešati (n v)
reunir [unir] zbrati
juntar [unir] zbrati
ajustar [entrelazar] naravnati (v n adj)
retener [aherrojar] zapomniti si
pegar [engomar] bíti (n v adj)
afirmar [sujetar] trditi