La búsqueda del término presentar ha obtenido 29 resultados
ES Español DE Alemán
presentar (v) [propuesta]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
darbieten (v) [propuesta]
 • dargeboten
 • bietest dar
 • bieten dar
 • botest dar
 • boten dar
 • biet(e) dar
presentar (v) [trabajo] ein Angebot einreichen (v) [trabajo]
presentar (n v) [to show conspicuously]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
anzeigen (n v) [to show conspicuously]
 • angezeigt
 • zeigst an
 • zeigen an
 • zeigtest an
 • zeigten an
 • zeig(e) an
presentar (v) [propuesta]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
vorlegen (v) [propuesta]
 • vorgelegt
 • legst vor
 • legen vor
 • legtest vor
 • legten vor
 • leg(e) vor
presentar (v) [enter or put forward something for approval, consideration, marking etc.]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
vorlegen (v) [enter or put forward something for approval, consideration, marking etc.]
 • vorgelegt
 • legst vor
 • legen vor
 • legtest vor
 • legten vor
 • leg(e) vor
ES Español DE Alemán
presentar (v)
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
vorlegen (v)
 • vorgelegt
 • legst vor
 • legen vor
 • legtest vor
 • legten vor
 • leg(e) vor
presentar (v)
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
bieten (v)
 • geboten
 • bietest
 • bieten
 • botest
 • boten
 • biet(e)
presentar (v) [pregunta]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
aufwerfen (v) [pregunta]
 • aufgeworfen
 • wirfst auf
 • werfen auf
 • warfst auf
 • warfen auf
 • wirf auf
presentar (v) [pregunta]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
anschneiden (v) [pregunta]
 • angeschnitten
 • schneidest an
 • schneiden an
 • schnitt(e)st an
 • schnitten an
 • schneid(e) an
presentar (v) [correspondencia]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
einsenden (v) [correspondencia]
 • eingesandt
 • sendest ein
 • senden ein
 • sandtest ein
 • sandten ein
 • sende ein
presentar (v n adj) [to introduce]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
einführen (v n adj) [to introduce]
 • eingeführt
 • führst ein
 • führen ein
 • führtest ein
 • führten ein
 • führ(e) ein
presentar (v n adj) [to introduce]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
aufstellen (v n adj) [to introduce]
 • aufgestellt
 • stellst auf
 • stellen auf
 • stelltest auf
 • stellten auf
 • stell(e) auf
presentar (v) [ganancia]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
machen (v) [ganancia]
 • gemacht
 • machst
 • machen
 • machtest
 • machten
 • mach(e)
presentar (v)
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
präsentieren (v)
 • präsentiert
 • präsentierst
 • präsentieren
 • präsentiertest
 • präsentierten
 • präsentiere
presentar (v) [problema]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
darstellen (v) [problema]
 • dargestellt
 • stellst dar
 • stellen dar
 • stelltest dar
 • stellten dar
 • stell(e) dar
presentar (v)
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
vorstellen (v) (sich)
 • vorgestellt
 • stellst vor
 • stellen vor
 • stelltest vor
 • stellten vor
 • stell(e) vor
presentar (v) [general]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
anbieten (v) [general]
 • angeboten
 • bietest an
 • bieten an
 • botest an
 • boten an
 • biet(e) an
presentar (v) [solicitud]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
einreichen (v) [solicitud]
 • eingereicht
 • reichst ein
 • reichen ein
 • reichtest ein
 • reichten ein
 • reich(e) ein
presentar (v) [enter or put forward something for approval, consideration, marking etc.]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
einreichen (v) [enter or put forward something for approval, consideration, marking etc.]
 • eingereicht
 • reichst ein
 • reichen ein
 • reichtest ein
 • reichten ein
 • reich(e) ein
presentar (v) [correspondencia]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
einreichen (v) [correspondencia]
 • eingereicht
 • reichst ein
 • reichen ein
 • reichtest ein
 • reichten ein
 • reich(e) ein
presentar (v)
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
aufweisen (v)
 • aufgewiesen
 • weist auf
 • weisen auf
 • wiesest auf
 • wiesen auf
 • weis(e) auf
presentar (v)
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
zeigen (v)
 • gezeigt
 • zeigst
 • zeigen
 • zeigtest
 • zeigten
 • zeig(e)
presentar (v) [entrada]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
vorzeigen (v) [entrada]
 • vorgezeigt
 • zeigst vor
 • zeigen vor
 • zeigtest vor
 • zeigten vor
 • zeig(e) vor
presentar (v) [plan]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
vorbringen (v) [plan]
 • vorgebracht
 • bringst vor
 • bringen vor
 • brachtest vor
 • brachten vor
 • bring(e) vor
presentar (v) [propuesta]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
darlegen (v) [propuesta]
 • dargelegt
 • legst dar
 • legen dar
 • legtest dar
 • legten dar
 • leg(e) dar
presentar (v) [solicitud]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
stellen (v) [solicitud]
 • gestellt
 • stellst
 • stellen
 • stelltest
 • stellten
 • stell(e)
presentar (v) [plan]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
vortragen (v) [plan]
 • vorgetragen
 • trägst vor
 • tragen vor
 • trugst vor
 • trugen vor
 • trag(e) vor
presentar (v) [plan]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
vorstellen (v) [plan] (sich)
 • vorgestellt
 • stellst vor
 • stellen vor
 • stelltest vor
 • stellten vor
 • stell(e) vor
presentar (v) [persona]
 • presentado
 • presentas
 • presentan
 • hubiste presentado
 • hubieron presentado
vorstellen (v) [persona] (sich)
 • vorgestellt
 • stellst vor
 • stellen vor
 • stelltest vor
 • stellten vor
 • stell(e) vor
ES Sinónimos de presentar DE Traducciones
enseñar [mostrar] lære
demostrar [mostrar] demonstrere (v)
manifestar [enseñar] sige
sacar [enseñar] trække
asistir [partir] tage sig af
servir [partir] tjene (n v)
expresar [proponer] udtrykke (adj v adv)
someter [proponer] afleve (v)