La búsqueda del término sostener ha obtenido 36 resultados
ESEspañolDEAlemán
sostener(v)[declaración]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
behaupten(v)[declaración]
 • behauptet
 • behauptest
 • behaupten
 • behauptetest
 • behaupteten
 • behaupte
sostener(v)[respuesta]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
beteuern(v)[respuesta]
 • beteuert
 • beteuerst
 • beteuern
 • beteuertest
 • beteuerten
 • beteu(e)re
sostener(v)[esfuerzo]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
aushalten(v)[esfuerzo]
 • ausgehalten
 • hältst aus
 • halten aus
 • hieltest aus
 • hielten aus
 • halt(e) aus
sostener(v)[verdad]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
bestätigen(v)[verdad]
 • bestätigt
 • bestätigst
 • bestätigen
 • bestätigtest
 • bestätigten
 • bestätig(e)
sostener(v)[derecho]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
aufrechterhalten(v)[derecho]
 • aufrechterhalten
 • aufrechterhältst
 • aufrechterhalten
 • aufrechterhieltest
 • aufrechterhielten
 • aufrechterhalt(e)
ESEspañolDEAlemán
sostener(v)[construcción]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
festhalten(v)[construcción]
 • festgehalten
 • hältst fest
 • halten fest
 • hieltest fest
 • hielten fest
 • halt(e) fest
sostener(v)[afirmar]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
bekräftigen(v)[afirmar]
 • bekräftigt
 • bekräftigst
 • bekräftigen
 • bekräftigtest
 • bekräftigten
 • bekräftig(e)
sostener(v)[defender]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
verteidigen(v)[defender]
 • verteidigt
 • verteidigst
 • verteidigen
 • verteidigtest
 • verteidigten
 • verteidig(e)
sostener(v)[afirmar]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
behaupten(v)[afirmar]
 • behauptet
 • behauptest
 • behaupten
 • behauptetest
 • behaupteten
 • behaupte
sostener
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
beteuern
 • beteuert
 • beteuerst
 • beteuern
 • beteuertest
 • beteuerten
 • beteu(e)re
sostener(v)[declaración] festhalten an(v)[declaración]
sostener(v)[tradición]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
hochhalten(v)[tradición]
 • hochgehalten
 • hältst hoch
 • halten hoch
 • hieltest hoch
 • hielten hoch
 • halt(e) hoch
sostener(v)[tradición]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
wahren(v)[tradición]
 • gewahrt
 • wahrst
 • wahren
 • wahrtest
 • wahrten
 • wahr(e)
sostener(v)[pérdida]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
erleiden(v)[pérdida]
 • erlitten
 • erleidest
 • erleiden
 • erlitt(e)st
 • erlitten
 • erleid(e)
sostener(v)[derecho]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
stattgeben(v)[derecho]
 • stattgegeben
 • gibst statt
 • geben statt
 • gabst statt
 • gaben statt
 • gib statt
sostener(v)[daño] Schaden nehmen(v)[daño]
sostener(n v)[hold tightly]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
haften(n v)[hold tightly]
 • gehaftet
 • haftest
 • haften
 • haftetest
 • hafteten
 • hafte
sostener(v)
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
verfechten(v)
 • verfochten
 • verfichtst
 • verfechten
 • verfochtest
 • verfochten
 • verficht
sostener(v)[peso]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
stützen(v)[peso]
 • gestützt
 • stützt
 • stützen
 • stütztest
 • stützten
 • stütz(e)
sostener(v)[afirmar]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
versichern(v)[afirmar]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
sostener(v)[respuesta]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
versichern(v)[respuesta]
 • versichert
 • versicherst
 • versichern
 • versichertest
 • versicherten
 • versich(e)re
sostener(v)
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
halten(v)
 • gehalten
 • hältst
 • halten
 • hieltest
 • hielten
 • halt(e)
sostener(v)[construcción]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
tragen(v)[construcción]
 • getragen
 • trägst
 • tragen
 • trugst
 • trugen
 • trag(e)
sostener(n v)[hold tightly]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
klammern(n v)[hold tightly]
 • geklammert
 • klammerst
 • klammern
 • klammertest
 • klammerten
 • klamm(e)re
sostener(v)
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
stützen(v)
 • gestützt
 • stützt
 • stützen
 • stütztest
 • stützten
 • stütz(e)
sostener(v)[construcción]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
stützen(v)[construcción]
 • gestützt
 • stützt
 • stützen
 • stütztest
 • stützten
 • stütz(e)
sostener(v)[general]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
stützen(v)[general]
 • gestützt
 • stützt
 • stützen
 • stütztest
 • stützten
 • stütz(e)
sostener(v)[defender]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
rechtfertigen(v)[defender]
 • gerechtfertigt
 • rechtfertigst
 • rechtfertigen
 • rechtfertigtest
 • rechtfertigten
 • rechtfertig(e)
sostener(n v)[to keep from falling]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
stützen(n v)[to keep from falling]
 • gestützt
 • stützt
 • stützen
 • stütztest
 • stützten
 • stütz(e)
sostener(v)[argumento]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
untermauern(v)[argumento]
 • untermauert
 • untermauerst
 • untermauern
 • untermauertest
 • untermauerten
 • untermau(e)re
sostener(v)[argumento]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
unterstützen(v)[argumento]
 • unterstützt
 • unterstützt
 • unterstützen
 • unterstütztest
 • unterstützten
 • unterstütz(e)
sostener(v)[construcción]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
unterstützen(v)[construcción]
 • unterstützt
 • unterstützt
 • unterstützen
 • unterstütztest
 • unterstützten
 • unterstütz(e)
sostener(n v)[to keep from falling]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
unterstützen(n v)[to keep from falling]
 • unterstützt
 • unterstützt
 • unterstützen
 • unterstütztest
 • unterstützten
 • unterstütz(e)
sostener(v)[tradición]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
unterstützen(v)[tradición]
 • unterstützt
 • unterstützt
 • unterstützen
 • unterstütztest
 • unterstützten
 • unterstütz(e)
sostener(v)[esfuerzo]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
durchhalten(v)[esfuerzo]
 • durchgehalten
 • hältst durch
 • halten durch
 • hieltest durch
 • hielten durch
 • halt(e) durch
sostener(v)[respuesta]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
affirmieren(v)[respuesta]
 • affirmiert
 • affirmierst
 • affirmieren
 • affirmiertest
 • affirmierten
 • affirmiere
ESSinónimos de sostenerDETraducciones
apoyar[apuntalar]援助する(n v)
aguantar[apuntalar]耐える(v n)
declarar[alegar]仕切る(n v)
ratificar[alegar]許可する(n v)
afirmar[alegar]言い切る(v)
fortalecer[consolidar]強める(v)
amarrar[consolidar]結ぶ(n v)
pretender[afirmar]狙う(n v init)
mantener[afirmar]運転する(n v)
creer[afirmar]思う(v n)
aseverar[opinar]断言する
decir[opinar]述べる(n v)
defender[apoyar]防ぐ
empujar[cargar]催促する(n v)
suministrar[alimentar]供給する(v n adv)
atiborrar[alimentar]詰め込む(n v)
conservar[mantener]保存する(n v prep conj)
custodiar[mantener]守る(v)
resguardar[mantener]封印する(v)
abrigar[favorecer]覆う(n adj v)