La búsqueda del término stärken ha obtenido 13 resultados
DEAlemánESEspañol
stärken(v)[to animate]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
animar(v)[to animate]
 • animado
 • animas
 • animan
 • hubiste animado
 • hubieron animado
stärken(v)[Gesundheit]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
vigorizar(v)[Gesundheit]
 • vigorizado
 • vigorizan
 • vigorizas
 • hubiste vigorizado
 • hubieron vigorizado
stärken(v)[Gesundheit] dar vigor a(v)[Gesundheit]
stärken(v)[Lage]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
consolidar(v)[Lage]
 • consolidado
 • consolidan
 • consolidas
 • hubieron consolidado
 • hubiste consolidado
stärken(v)[verstärken]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
consolidar(v)[verstärken]
 • consolidado
 • consolidan
 • consolidas
 • hubieron consolidado
 • hubiste consolidado
DEAlemánESEspañol
stärken(v)[Lage]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
fortalecer(v)[Lage]
 • fortalecido
 • fortalecen
 • fortaleces
 • hubieron fortalecido
 • hubiste fortalecido
stärken(v)[to make strong or stronger]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
fortalecer(v)[to make strong or stronger]
 • fortalecido
 • fortalecen
 • fortaleces
 • hubieron fortalecido
 • hubiste fortalecido
stärken(v)[verstärken]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
fortalecer(v)[verstärken]
 • fortalecido
 • fortalecen
 • fortaleces
 • hubieron fortalecido
 • hubiste fortalecido
stärken(v)[Lage]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
solidificar(v)[Lage]
 • solidificado
 • solidifican
 • solidificas
 • hubieron solidificado
 • hubiste solidificado
stärken(v)[Lage]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
reforzar(v)[Lage]
 • reforzado
 • refuerzan
 • refuerzas
 • hubieron reforzado
 • hubiste reforzado
stärken(v)[verstärken]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
reforzar(v)[verstärken]
 • reforzado
 • refuerzan
 • refuerzas
 • hubieron reforzado
 • hubiste reforzado
stärken(v)[Kleidung]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
almidonar(v)[Kleidung]
 • almidonado
 • almidonan
 • almidonas
 • hubieron almidonado
 • hubiste almidonado
stärken(n v adj)[apply laundry starch]
 • gestärkt
 • stärkst
 • stärken
 • stärktest
 • stärkten
 • stärk(e)
almidonar(n v adj)[apply laundry starch]
 • almidonado
 • almidonan
 • almidonas
 • hubieron almidonado
 • hubiste almidonado

'Traducciones del Alemán al Español

DESinónimos de stärkenESTraducciones
entwickeln[verbessern]desarrollar
erhöhen[verbessern]exaltar
fördern[verbessern]promover
erweitern[verbessern]extender
ergänzen[verbessern]completar
steigern[verbessern]llevar al máximo
verstärken[verbessern]amplificar
klären[verbessern]esclarecer
überarbeiten[verbessern]trabajar demasiado
heben[verbessern]levantar
vergrößern[verbessern]agrandar
schleifen[verbessern]destroncar
ausbilden[verbessern]instruir
korrigieren[verbessern]rectificar
vollenden[verbessern]consumar
optimieren[verbessern]perfeccionar
revidieren[verbessern]revisar
kultivieren[verbessern]cultivar
intensivieren[verbessern]intensificar
bessern[verbessern](sichmejorarse