La búsqueda del término tirar ha obtenido 50 resultados
ESEspañolDEAlemán
tirar(n v)[to tow by tugboat]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
schleppen(n v)[to tow by tugboat]
 • geschleppt
 • schleppst
 • schleppen
 • schlepptest
 • schleppten
 • schlepp(e)
tirar(v)[jinete]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
abwerfen(v)[jinete]
 • abgeworfen
 • wirfst ab
 • werfen ab
 • warfst ab
 • warfen ab
 • wirf ab
tirar(v)[jinete] aus dem Sattel werfen(v)[jinete]
tirar(v n int adv)[to insert an object into a specified body part]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
einführen(v n int adv)[to insert an object into a specified body part]
 • eingeführt
 • führst ein
 • führen ein
 • führtest ein
 • führten ein
 • führ(e) ein
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
bewerfen(v)[objetos]
 • beworfen
 • bewirfst
 • bewerfen
 • bewarfst
 • bewarfen
 • bewirf
ESEspañolDEAlemán
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
bombardieren(v)[objetos]
 • bombardiert
 • bombardierst
 • bombardieren
 • bombardiertest
 • bombardierten
 • bombardiere
tirar(v)
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
würfeln(v)
 • gewürfelt
 • würfelst
 • würfeln
 • würfeltest
 • würfelten
 • würf(e)le
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
schmeißen(v)[objetos]
 • geschmissen
 • schmeißt
 • schmeißen
 • schmisst
 • schmissen
 • schmeiß(e)
tirar(v n)[to throw]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
schmeißen(v n)[to throw]
 • geschmissen
 • schmeißt
 • schmeißen
 • schmisst
 • schmissen
 • schmeiß(e)
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
ausmisten(v)[objetos]
 • ausgemistet
 • mistest aus
 • misten aus
 • mistetest aus
 • misteten aus
 • miste aus
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
schleudern(v)[objetos]
 • geschleudert
 • schleuderst
 • schleudern
 • schleudertest
 • schleuderten
 • schleud(e)re
tirar(v n)[to throw]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
schleudern(v n)[to throw]
 • geschleudert
 • schleuderst
 • schleudern
 • schleudertest
 • schleuderten
 • schleud(e)re
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
schleppen(v)[objetos]
 • geschleppt
 • schleppst
 • schleppen
 • schlepptest
 • schleppten
 • schlepp(e)
tirar(v)[persona]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
hinauswerfen(v)[persona]
 • hinausgeworfen
 • wirfst hinaus
 • werfen hinaus
 • warfst hinaus
 • warfen hinaus
 • wirf hinaus
tirar(v n int adv)[to insert an object into a specified body part]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
eindringen(v n int adv)[to insert an object into a specified body part]
 • eingedrungen
 • dringst ein
 • dringen ein
 • drangst ein
 • drangen ein
 • dring(e) ein
tirar(v n int)[to hit with a shot]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
erschießen(v n int)[to hit with a shot]
 • erschossen
 • erschießt
 • erschießen
 • erschossest
 • erschossen
 • erschieß(e)
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
hinknallen(v)[objetos]
 • hingeknallt
 • knallst hin
 • knallen hin
 • knalltest hin
 • knallten hin
 • knall(e) hin
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
wegschleudern(v)[objetos]
 • weggeschleudert
 • schleuderst weg
 • schleudern weg
 • schleudertest weg
 • schleuderten weg
 • schleud(e)re weg
tirar(v)[general]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
verschleudern(v)[general]
 • verschleudert
 • verschleuderst
 • verschleudern
 • verschleudertest
 • verschleuderten
 • verschleud(e)re
tirar(v)
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
ficken(v)
 • gefickt
 • fickst
 • ficken
 • ficktest
 • fickten
 • ficke
tirar(v n int adv)[to put in an extremely difficult or impossible situation]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
bescheißen(v n int adv)[to put in an extremely difficult or impossible situation]
 • beschissen
 • bescheißt
 • bescheißen
 • beschisst
 • beschissen
 • bescheiß(e)
tirar(v n int adv)[to insert an object into a specified body part]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
einlochen(v n int adv)[to insert an object into a specified body part]
 • eingelocht
 • lochst ein
 • lochen ein
 • lochtest ein
 • lochten ein
 • loch(e) ein
tirar(v)[discard or dispose of]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
fortwerfen(v)[discard or dispose of]
 • fortgeworfen
 • wirfst fort
 • werfen fort
 • warfst fort
 • warfen fort
 • wirf fort
tirar(v n int adv)[to insert an object into a specified body part]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
penetrieren(v n int adv)[to insert an object into a specified body part]
 • penetriert
 • penetrierst
 • penetrieren
 • penetriertest
 • penetrierten
 • penetriere
tirar(v n int adv)[to put in an extremely difficult or impossible situation]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
verscheißern(v n int adv)[to put in an extremely difficult or impossible situation]
 • verscheißert
 • verscheißerst
 • verscheißern
 • verscheißertest
 • verscheißerten
 • verscheiß(e)re
tirar(v n)[to cause an object to move rapidly through the air]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
werfen(v n)[to cause an object to move rapidly through the air]
 • geworfen
 • wirfst
 • werfen
 • warfst
 • warfen
 • wirf
tirar(v)
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
reißen(v)
 • gerissen
 • reißt
 • reißen
 • risst
 • rissen
 • reiß(e)
tirar(v)
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
abfeuern(v)
 • abgefeuert
 • feuerst ab
 • feuern ab
 • feuertest ab
 • feuerten ab
 • feu(e)re ab
tirar(n v)[transitive: to shoot]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
abfeuern(n v)[transitive: to shoot]
 • abgefeuert
 • feuerst ab
 • feuern ab
 • feuertest ab
 • feuerten ab
 • feu(e)re ab
tirar(v)[general]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
zerren(v)[general]
 • gezerrt
 • zerrst
 • zerren
 • zerrtest
 • zerrten
 • zerr(e)
tirar(v)
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
ziehen(v)
 • gezogen
 • ziehst
 • ziehen
 • zogst
 • zogen
 • ziehe
tirar(v)[general]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
ziehen(v)[general]
 • gezogen
 • ziehst
 • ziehen
 • zogst
 • zogen
 • ziehe
tirar(v)[movimiento]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
ziehen(v)[movimiento]
 • gezogen
 • ziehst
 • ziehen
 • zogst
 • zogen
 • ziehe
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
ziehen(v)[objetos]
 • gezogen
 • ziehst
 • ziehen
 • zogst
 • zogen
 • ziehe
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
ablegen(v)[objetos]
 • abgelegt
 • legst ab
 • legen ab
 • legtest ab
 • legten ab
 • leg(e) ab
tirar(v)[desperdicios]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
abladen(v)[desperdicios]
 • abgeladen
 • lädst ab
 • laden ab
 • ludst ab
 • luden ab
 • lad(e) ab
tirar(v)[desperdicios]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
werfen(v)[desperdicios]
 • geworfen
 • wirfst
 • werfen
 • warfst
 • warfen
 • wirf
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
werfen(v)[objetos]
 • geworfen
 • wirfst
 • werfen
 • warfst
 • warfen
 • wirf
tirar(v)[fotografía]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
abziehen(v)[fotografía]
 • abgezogen
 • ziehst ab
 • ziehen ab
 • zogst ab
 • zogen ab
 • ziehe ab
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
verplempern(v)[objetos]
 • verplempert
 • verplemperst
 • verplempern
 • verplempertest
 • verplemperten
 • verplemp(e)re
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
wegschmeißen(v)[objetos]
 • weggeschmissen
 • schmeißt weg
 • schmeißen weg
 • schmisst weg
 • schmissen weg
 • schmeiß(e) weg
tirar(v)[discard or dispose of]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
wegwerfen(v)[discard or dispose of]
 • weggeworfen
 • wirfst weg
 • werfen weg
 • warfst weg
 • warfen weg
 • wirf weg
tirar(v)[general]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
wegwerfen(v)[general]
 • weggeworfen
 • wirfst weg
 • werfen weg
 • warfst weg
 • warfen weg
 • wirf weg
tirar(v)[objetos]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
wegwerfen(v)[objetos]
 • weggeworfen
 • wirfst weg
 • werfen weg
 • warfst weg
 • warfen weg
 • wirf weg
tirar(v n int)[to hit with a shot]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
anschießen(v n int)[to hit with a shot]
 • angeschossen
 • schießt an
 • schießen an
 • schossest an
 • schossen an
 • schieß(e) an
tirar(v)
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
schießen(v)
 • geschossen
 • schießt
 • schießen
 • schossest
 • schossen
 • schieß(e)
tirar(n v)[sport: to shoot, to attempt to score a goal]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
schießen(n v)[sport: to shoot, to attempt to score a goal]
 • geschossen
 • schießt
 • schießen
 • schossest
 • schossen
 • schieß(e)
tirar(v n int)[to fire a shot]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
schießen(v n int)[to fire a shot]
 • geschossen
 • schießt
 • schießen
 • schossest
 • schossen
 • schieß(e)
tirar(v n int)[to fire multiple shots]
 • tirado
 • tiras
 • tiran
 • hubiste tirado
 • hubieron tirado
schießen(v n int)[to fire multiple shots]
 • geschossen
 • schießt
 • schießen
 • schossest
 • schossen
 • schieß(e)
tirar(v)[persona] an die Luft setzen(v)[persona]
ESSinónimos de tirarDETraducciones
lanzar[arrojar]publiseer
echar[impeler]ontslaan
arrojar[impeler]kots
disparar[acribillar]vuur
arrastrar[remolcar]skuifel(n v)
golpear[arrollar]slaan
comer[dilapidar]eet
librar[aflojar]laat gaan
soltar[aflojar]poep
despedir[lanzar]ontslaan