La búsqueda del término Root ha obtenido 12 resultados
EN Inglés ES Español
root raíz {f}
root (n v) [analysis: zero of a function] raíz (n v) {f} [analysis: zero of a function]
root (n) [botany] raíz (n) {f} [botany]
root (n) [cause] raíz (n) {f} [cause]
root (n) [hair] raíz (n) {f} [hair]
root (n) [linguistics] raíz (n) {f} [linguistics]
root (n) [mathematics] raíz (n) {f} [mathematics]
root (n) [nail] raíz (n) {f} [nail]
root (n) [tooth] raíz (n) {f} [tooth]
root (v) [botany] echar raíces (v) [botany]
root raiz
root raíces

'Traducciones del Inglés al Español

EN Sinónimos de root ES Traducciones
branch [limb] nhánh
leaf [limb]
beginning [origin] bắt đầu
birthplace [start] sinh quán (n)
nose [rub with the snout] mui
kiss [rub with the snout] cái hôn
chin [rub with the snout] cằm
shout [speech] kêu la
heart [essence] tim
teach [imbue] dạy