La búsqueda del término sojuzgar ha obtenido 3 resultados
Ir a
ES Español EN Inglés
sojuzgar (v) [militar]
 • sojuzgado
 • sojuzgas
 • sojuzgan
 • hubiste sojuzgado
 • hubieron sojuzgado
subdue (v) [militar]
 • subdued
 • subdue
 • subdue
 • subdued
 • subdued
sojuzgar (v) [gente]
 • sojuzgado
 • sojuzgas
 • sojuzgan
 • hubiste sojuzgado
 • hubieron sojuzgado
overmaster (v) [gente]
 • overmastered
 • overmaster
 • overmaster
 • overmastered
 • overmastered
sojuzgar (v) [to forcibly impose obedience or servitude]
 • sojuzgado
 • sojuzgas
 • sojuzgan
 • hubiste sojuzgado
 • hubieron sojuzgado
subjugate (v) [to forcibly impose obedience or servitude]
 • subjugated
 • subjugate
 • subjugate
 • subjugated
 • subjugated
ES Sinónimos de sojuzgar EN Traducciones
subyugar [tiranizar] elbűvöl (v)
agobiar [angustiar] zaklat (v n int)
someter [dominar] bead (v)
vencer [someter] legyőz (n v adj)
tiranizar [subyugar] hatalmaskodik (v)
exigir [avasallar] követel (n v)
vejar [avasallar] vegzál (v)