La búsqueda del término tirar ha obtenido 44 resultados
ES Español EN Inglés
tirar (v) [objetos] drag (v) [objetos] (slang)
tirar (v) [fotografía] print (v) [fotografía]
tirar (v) [objetos] haul (v) [objetos]
tirar pelt
tirar (v) [objetos] heave (v) [objetos]
tirar slam down
tirar slap down
tirar toss
tirar sling
tirar (v) [objetos] lug (v) [objetos]
tirar drag (slang)
tirar haul
tirar (v) [objetos] hurl (v) [objetos]
tirar (v) [movimiento] pull (v) [movimiento]
tirar (v) [objetos] pull (v) [objetos]
tirar tug
tirar (v) [objetos] tug (v) [objetos]
tirar (v) [objetos] fling (v) [objetos]
tirar (v) [objetos] catapult (v) [objetos]
tirar (v) [general] fling away (v) [general]
tirar (v) [general] pull along (v) [general]
tirar (v) [discard] cast away (v) [discard]
tirar (v) [objetos] get rid of (v) [objetos]
tirar trash
tirar draw
tirar (v) [general] draw (v) [general]
tirar (v) [desperdicios] dump (v) [desperdicios]
tirar (v) [objetos] dump (v) [objetos]
tirar (v) [objetos] discard (v) [objetos]
tirar (v) [discard or dispose of] throw away (v) [discard or dispose of]
tirar (v) [objetos] throw away (v) [objetos]
tirar (v) [objetos] chuck away (v) [objetos] (informal)
tirar (v) [objetos] cast (v) [objetos]
tirar (v) [objetos] ditch (v) [objetos] (informal)
tirar (v) [persona] throw out (v) [persona]
tirar (v) [jinete] unsaddle (v) [jinete]
tirar (v) [jinete] unseat (v) [jinete]
tirar (v) [jinete] throw of (v) [jinete]
tirar (v) [persona] chuck out (v) [persona]
tirar (v) [persona] force to leave (v) [persona]
tirar strike
tirar pitch
tirar junk (informal)
tirar pull
ES Sinónimos de tirar EN Traducciones
lanzar [arrojar] dob
impeler [arrojar] ösztönöz (n v)
echar [impeler] kirúg
expulsar [impeler] kizár (v prep conj)
impulsar [impeler] unszol (n v)
arrojar [impeler] hány
disparar [acribillar] tüzel
acuchillar [acribillar] szúr (n v)
empujar [remolcar] unszol (n v)
arrastrar [remolcar] csoszog (n v)
derribar [arrollar] felborít (v)
descargar [bombardear] letölt
castigar [bombardear] szobafogságra ítél (n v adj)
comer [dilapidar] eszik
esparcir [verter] terjeszt (n)
dispersar [verter] szétszór (v)
derramar [verter] szivárog (v n acronym)
descubrir [extraer] rájön (v)
aferrar [extraer] szorongat (n v adj)
malversar [despilfarrar] sikkaszt (v)