La búsqueda del término Observer ha obtenido 27 resultados
FR Francés ES Español
observer (n v) [to observe]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
observar (n v) [to observe]
 • observado
 • observan
 • observas
 • hubieron observado
 • hubiste observado
observer (v) [promesse]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
cumplir (v) [promesse]
 • cumplido
 • cumples
 • cumplen
 • hubieron cumplido
 • hubiste cumplido
observer (v) [remarquer]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
estudiar (v) [remarquer]
 • estudiado
 • estudian
 • estudias
 • hubieron estudiado
 • hubiste estudiado
observer (v) [personne]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
estudiar (v) [personne]
 • estudiado
 • estudian
 • estudias
 • hubieron estudiado
 • hubiste estudiado
observer (v) [perception sensorielle]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
estudiar (v) [perception sensorielle]
 • estudiado
 • estudian
 • estudias
 • hubieron estudiado
 • hubiste estudiado
observer (v) [attention]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
estudiar (v) [attention]
 • estudiado
 • estudian
 • estudias
 • hubieron estudiado
 • hubiste estudiado
observer (v) [remarquer]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
percibir (v) [remarquer]
 • percibido
 • perciben
 • percibes
 • hubieron percibido
 • hubiste percibido
observer (v) [perception sensorielle]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
percibir (v) [perception sensorielle]
 • percibido
 • perciben
 • percibes
 • hubieron percibido
 • hubiste percibido
observer (v) [remarquer]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
discernir (v) [remarquer]
 • discernido
 • disciernen
 • disciernes
 • hubieron discernido
 • hubiste discernido
observer (v) [perception sensorielle]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
discernir (v) [perception sensorielle]
 • discernido
 • disciernen
 • disciernes
 • hubieron discernido
 • hubiste discernido
observer (v) [remarquer]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
notar (v) [remarquer]
 • notado
 • notan
 • notas
 • hubieron notado
 • hubiste notado
observer (v) [personne]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
notar (v) [personne]
 • notado
 • notan
 • notas
 • hubieron notado
 • hubiste notado
observer (v) [perception sensorielle]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
notar (v) [perception sensorielle]
 • notado
 • notan
 • notas
 • hubieron notado
 • hubiste notado
observer (v) [attention]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
notar (v) [attention]
 • notado
 • notan
 • notas
 • hubieron notado
 • hubiste notado
observer (v) [attention]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
advertir (v) [attention]
 • advertido
 • adviertes
 • advierten
 • hubiste advertido
 • hubieron advertido
observer (v) [règles]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
observar (v) [règles]
 • observado
 • observan
 • observas
 • hubieron observado
 • hubiste observado
observer (v) [remarquer]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
observar (v) [remarquer]
 • observado
 • observan
 • observas
 • hubieron observado
 • hubiste observado
observer (v) [personne]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
observar (v) [personne]
 • observado
 • observan
 • observas
 • hubieron observado
 • hubiste observado
observer (v) [perception sensorielle]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
observar (v) [perception sensorielle]
 • observado
 • observan
 • observas
 • hubieron observado
 • hubiste observado
observer (v) [look at attentively]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
observar (v) [look at attentively]
 • observado
 • observan
 • observas
 • hubieron observado
 • hubiste observado
observer (v) [attention]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
observar (v) [attention]
 • observado
 • observan
 • observas
 • hubieron observado
 • hubiste observado
observer (v) [personne]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
mirar (v) [personne]
 • mirado
 • miran
 • miras
 • hubiste mirado
 • hubieron mirado
observer (v) [remarquer]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
reconocer (v) [remarquer]
 • reconocido
 • reconoces
 • reconocen
 • hubieron reconocido
 • hubiste reconocido
observer (v) [perception sensorielle]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
reconocer (v) [perception sensorielle]
 • reconocido
 • reconoces
 • reconocen
 • hubieron reconocido
 • hubiste reconocido
observer (v) [remarquer]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
advertir (v) [remarquer]
 • advertido
 • adviertes
 • advierten
 • hubiste advertido
 • hubieron advertido
observer (v) [personne]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
advertir (v) [personne]
 • advertido
 • adviertes
 • advierten
 • hubiste advertido
 • hubieron advertido
observer (v) [perception sensorielle]
 • aies observé
 • aient observé
 • observes
 • observent
advertir (v) [perception sensorielle]
 • advertido
 • adviertes
 • advierten
 • hubiste advertido
 • hubieron advertido

'Traducciones del Francés al Español