La búsqueda del término muchacha ha obtenido 6 resultados
ES Español PL Polaco
muchacha (n) {f} dziewczyna (n) {f}
muchacha (n) [young female] {f} dziewczyna (n) {f} [young female]
muchacha (n) [young woman] {f} laska (n) {f} [young woman]
muchacha (n) [girl, maiden (without sexual experience)] {f} dziewica (n) [girl, maiden (without sexual experience)]
muchacha (adj n) [a teenager] {f} nastolatek (adj n) {m} [a teenager]
ES Español PL Polaco
muchacha (adj n) [a teenager] {f} nastolatka (adj n) {f} [a teenager]
ES Sinónimos de muchacha PL Traducciones
azafata [doncella] f tiếp viên hàng không (n)
camarera [doncella] f chị hầu bàn
doncella [sirvienta] f trinh nữ (n adj)
chica [sirvienta] f gái
adolescente [chica] m thanh niên
chiquilla [nena] gái
niña [nena] f gái
polla [mocita] f cặc
joven [damita] m thanh niên
señorita [damita] f trinh nữ (n adj)