La búsqueda del término avseende ha obtenido 2 resultados
Ir a
SV Sueco ES Español
avseende (n v int) [particular aspect of something] {n} respeto (n v int) {m} [particular aspect of something]
avseende (n) [detalj] {n} aspecto (n) {m} [detalj]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de avseende ES Traducciones
bemärkelse [hänseende] (u sentido {m}
sätt [hänseende] n forma {f}
synpunkt [hänseende] (u punto de vista {m}
aspekt [hänseende] (u faceta {f}
hänsyn [hänseende] (u consideración {f}
vikt [hänseende] (u masa {f}
uppmärksamhet [hänseende] (u vigilancia {f}
betraktande [hänseende] n consideración {f}
betydelse [hänseende] (u significado {m}
punkt [hänseende] (u punto {m}
ställning [läge] (u posición {f}
tillstånd [läge] n condición {f}
hänseende [läge] n respeto {m}
angelägenhet [betydelse] (u preocupación {m}
värde [betydelse] n valor {m}
intresse [betydelse] n interés {m}
allvar [betydelse] n seriedad {f}
fall [synpunkt] n caída {f}