La búsqueda del término Fall ha obtenido 26 resultados
ES Español SV Sueco
Fall Förkastning
SV Sueco ES Español
fall (n) [fallande] {n} driza (n) {f} [fallande]
fall (n) [nautisk] {n} baja (n) {f} [nautisk]
fall (n) [medicin] {n} baja (n) {f} [medicin]
fall (n) [fallande] {n} baja (n) {f} [fallande]
fall (n) [faktum] {n} baja (n) {f} [faktum]
fall (n) [nautisk] {n} caída (n) {f} [nautisk]
fall (n) [medicin] {n} caída (n) {f} [medicin]
fall (n) [fallande] {n} caída (n) {f} [fallande]
fall (n) [faktum] {n} caída (n) {f} [faktum]
fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point] {n} caída (v n) {f} [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point]
fall (n v) [a fall] {n} caída (n v) {f} [a fall]
fall (n) [nautisk] {n} driza (n) {f} [nautisk]
fall (n) [medicin] {n} driza (n) {f} [medicin]
fall (n) [temperatur] {n} descenso (n) {m} [temperatur]
fall (n) [faktum] {n} driza (n) {f} [faktum]
fall (n) [nautisk] {n} caso (n) {m} [nautisk]
fall (n) [medicin] {n} caso (n) {m} [medicin]
fall (n adj v) [instance or event as a topic of study] {n} caso (n adj v) {m} [instance or event as a topic of study]
fall (n) [fallande] {n} caso (n) {m} [fallande]
fall (n) [faktum] {n} caso (n) {m} [faktum]
fall (n) [nautisk] {n} ejemplo (n) {m} [nautisk]
fall (n) [medicin] {n} ejemplo (n) {m} [medicin]
fall (n) [fallande] {n} ejemplo (n) {m} [fallande]
fall (n) [faktum] {n} ejemplo (n) {m} [faktum]
fall (n adj v) [legal proceeding] {n} causa (n adj v) {f} [legal proceeding]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de fall ES Traducciones
förstörelse [fördärv] (u destrucción {f}
nederlag [fördärv] n derrota {f}
sammanbrott [fördärv] n colapso nervioso (n)
ödeläggelse [fördärv] (u destrucción {f}
ruin [fördärv] (u ruina {f}
kollaps [fördärv] (u colapso {m}
undergång [fördärv] (u paso inferior {m}
bekräftelse [bevis] (u confirmación {f}
stöd [bevis] n apoyo {m}
dokumentation [bevis] (u documentación {f}
exempel [bevis] n ejemplar {m}
citat [bevis] n cita {f}
fotnot [bevis] (u nota a pie de página
belägg [bevis] n prueba {f}
streck [tåg] n trazo {m}
rep [tåg] n soga {f}
tross [tåg] (u cuerda {f}
wire [tåg] cable {m}
rev [tåg] (u arrecifes
tråd [tåg] (u cable {m}