La búsqueda del término läge ha obtenido 26 resultados
SV Sueco ES Español
läge (n) [state of affairs] {n} estado (n) {m} [state of affairs]
läge (n) [position vis-à-vis surroundings] {n} localización (n) {f} [position vis-à-vis surroundings]
läge (n) [location] {n} localización (n) {f} [location]
läge (n) [position vis-à-vis surroundings] {n} ubicación (n) [position vis-à-vis surroundings] (f (Lat. Amer.))
läge (n) [location] {n} ubicación (n) [location] (f (Lat. Amer.))
SV Sueco ES Español
läge (n) [position] {n} orientación (n) {f} [position]
läge (n) [byggnad] {n} orientación (n) {f} [byggnad]
läge (n) [allmän] {n} orientación (n) {f} [allmän]
läge (n) [state of affairs] {n} situación (n) {f} [state of affairs]
läge (n) [position] {n} situación (n) {f} [position]
läge (n) [politik] {n} situación (n) {f} [politik]
läge (n) [byggnad] {n} situación (n) {f} [byggnad]
läge (n) [allmän] {n} situación (n) {f} [allmän]
läge (n) [allmän] {n} aspecto (n) {m} [allmän]
läge (n) [position] {n} caso (n) {m} [position]
läge (n) [politik] {n} caso (n) {m} [politik]
läge (n) [allmän] {n} caso (n) {m} [allmän]
läge (n) [position] {n} sitio (n) {m} [position]
läge (n) [byggnad] {n} sitio (n) {m} [byggnad]
läge (n) [allmän] {n} sitio (n) {m} [allmän]
läge (n) [position] {n} posición (n) {f} [position]
läge (n) [politik] {n} posición (n) {f} [politik]
läge (n) [byggnad] {n} posición (n) {f} [byggnad]
läge (n) [allmän] {n} posición (n) {f} [allmän]
läge (n) [position] {n} aspecto (n) {m} [position]
läge (n) [byggnad] {n} aspecto (n) {m} [byggnad]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de läge ES Traducciones
position [ställning] (u situation
pose [ställning] (u pose
inställning [ställning] (u attitude
riktning [ställning] (u tenor (formal)
placering [plats] (u placement
fläck [plats] (u blemish
nivå [plats] (u level
ställe [plats] n place
belägenhet [situation] (u plight
förhållande [situation] n ratio
omständighet [situation] (u circumstance
status [situation] (u status
skick [situation] n state
konjunktur [situation] (u business cycle
villkor [tillstånd] n condition
lott [tillstånd] (u lot
plan [höjd] (u blue-print
yta [höjd] (u area
situation [omständigheter] (u situation
betingelser [omständigheter] (up stipulations