La búsqueda del término liksom ha obtenido 8 resultados
SV Sueco ES Español
liksom (o) [jämförelse] parecido a (o) [jämförelse]
liksom (o) [som] parecido a (o) [som]
liksom (o) [jämförelse] como (o) [jämförelse]
liksom (o) [som] como (o) [som]
liksom (o) [jämförelse] de la misma manera que (o) [jämförelse]
SV Sueco ES Español
liksom (o) [som] de la misma manera que (o) [som]
liksom (o) [jämförelse] igual que (o) [jämförelse]
liksom (o) [som] igual que (o) [som]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de liksom ES Traducciones
nästan [så att säga] beinahe
på sätt och vis [så att säga] in gewisser Hinsicht
till synes [så att säga] scheinbar
som [såsom] die
så gott som [nära nog] fast
inte långt ifrån [nära nog] nicht weit von
praktiskt taget [nära nog] so gut wie