La búsqueda del término med avseende på ha obtenido 27 resultados
SV Sueco ES Español
med avseende på (o) [association] con respecto a (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] en cuanto a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] en cuanto a (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] en cuanto a (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] acerca de (o) [beträffande]
SV Sueco ES Español
med avseende på (o) [association] acerca de (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] acerca de (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] concerniente (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] concerniente (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] concerniente (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] de (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] de (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] de (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] con respecto a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] con referencia a (o) [allmän]
med avseende på (o) [allmän] con respecto a (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] en lo que respecta a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] en lo que respecta a (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] en lo que respecta a (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] sobre (o) {m} [beträffande]
med avseende på (o) [association] sobre (o) {m} [association]
med avseende på (o) [allmän] sobre (o) {m} [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] referente a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] referente a (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] referente a (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] con referencia a (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] con referencia a (o) [association]

SV ES Traducciones de med

med (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] a (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
med también
med (adv) [likewise] también (adv) [likewise]
med (o) [allmän] por (o) [allmän]
med (prep) [by means of] por (prep) [by means of]
med (o) [division] por (o) [division]
med (o) [drag] por (o) [drag]
med (o) [medel] por (o) [medel]
med (o) [multiplikation] por (o) [multiplikation]
med (o) [när det gäller] por (o) [när det gäller]

SV ES Traducciones de avseende

avseende (n v int) [particular aspect of something] {n} respeto (n v int) {m} [particular aspect of something]
avseende (n) [detalj] {n} aspecto (n) {m} [detalj]

SV ES Traducciones de

(o) [allmän] a (o) [allmän]
(o) [tid] a (o) [tid]
(o) [tid] alrededor de (o) [tid]
(o) [preposition] sobre (o) {m} [preposition]
(o) [yta] sobre (o) {m} [yta]
(o) [allmän] con respecto a (o) [allmän]
escuchar
(o) [på varje] por (o) [på varje]
en
(o) [preposition] en (o) [preposition]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de med avseende på ES Traducciones
rörande [angående] conmovedor
om [angående] si {m}
i fråga om [angående] sobre {m}
med hänsyn till [angående] en cuanto a
apropå [angående] a propósito
beträffande [angående] sobre {m}
angående [om] sobre {m}
på grund av [om] debido a
med anledning av [om] porque
över [om] atravesado
gällande [rörande] actual
vad beträffar [rörande] en cuanto a
jämfört med [i jämförelse med] frente a
i förhållande till [i jämförelse med] hacia
inför [i jämförelse med] enfrente
kontra [i jämförelse med] contraatacar
gentemot [i jämförelse med] opuesto a