La búsqueda del término falta técnica ha obtenido uno resultado
Ir a
ES Español FR Francés
falta técnica (n) [basketball rules violation] (n) faute technique (n) [basketball rules violation] (n)

ES FR Traducciones de falta

falta (n) [cantidad] {f} défaut (n) {m} [cantidad]
falta (n) [carencia] {f} défaut (n) {m} [carencia]
falta (n) [carácter] {f} défaut (n) {m} [carácter]
falta (n) [general] {f} défaut (n) {m} [general]
falta (n) [lack or deficiency] {f} défaut (n) {m} [lack or deficiency]
falta (n) [cantidad] {f} absence (n) {f} [cantidad]
falta (n) [carencia] {f} absence (n) {f} [carencia]
falta (n) [general] {f} absence (n) {f} [general]
falta (n) [lack; deficiency; nonexistence] {f} absence (n) {f} [lack; deficiency; nonexistence]
falta (n) [cantidad] {f} vide (n) {m} [cantidad]

ES FR Traducciones de técnica

técnica (n) [general] {f} métier (n) {m} [general]
técnica (n) [arte] {f} technique (n) {f} [arte]
técnica (n) [general] {f} technique (n) {f} [general]
técnica (n) [practical aspects of a given art] {f} technique (n) {f} [practical aspects of a given art]
técnica (n) [profesión - mujer] {f} technicienne (n) {f} [profesión - mujer]