La búsqueda del término duktig ha obtenido 29 resultados
SV Sueco ES Español
duktig (a) [person] talentoso (a) [person]
duktig (a) [yrke] ducho (a) [yrke]
duktig (a) [skicklig] ducho (a) [skicklig]
duktig (a) [person] ducho (a) [person]
duktig (a) [yrke] mañoso (a) [yrke]
SV Sueco ES Español
duktig (a) [skicklig] mañoso (a) [skicklig]
duktig (a) [person] mañoso (a) [person]
duktig (a) [yrke] idóneo (a) [yrke]
duktig (a) [skicklig] idóneo (a) [skicklig]
duktig (a) [person] idóneo (a) [person]
duktig (a) [skicklighet] bueno (a) [skicklighet]
duktig (a) [yrke] ambidextro (a) [yrke]
duktig (a) [skicklig] ambidextro (a) [skicklig]
duktig (a) [person] ambidextro (a) [person]
duktig (a) [yrke] talentoso (a) [yrke]
duktig (a) [person] hábil (a) [person]
duktig (a) [yrke] dotado (a) [yrke]
duktig (a) [person] dotado (a) [person]
duktig (a) [yrke] diestro (a) {m} [yrke]
duktig (a) [skicklig] diestro (a) {m} [skicklig]
duktig (a) [person] diestro (a) {m} [person]
duktig (a) [yrke] capaz (a) [yrke]
duktig (a) [skicklig] capaz (a) [skicklig]
duktig (a) [person] capaz (a) [person]
duktig (a) [yrke] competente (a) [yrke]
duktig (a) [skicklig] competente (a) [skicklig]
duktig (a) [person] competente (a) [person]
duktig (a) [yrke] hábil (a) [yrke]
duktig (a) [skicklig] hábil (a) [skicklig]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de duktig ES Traducciones
inflytelserik [framstående] influyente
remarkabel [framstående] extraordinario
betydande [framstående] considerable
vederhäftig [förtrogen med] solvente {m}
kompetent [förtrogen med] capaz
kapabel [förtrogen med] capaz
skicklig [förtrogen med] bueno
duglig [förtrogen med] idóneo
styv [förtrogen med] tirante {m}
tränad [förtrogen med] entrenado
kunnig [förtrogen med] hábil
tapper [käck] valiente
modig [käck] corajudo
beslutsam [käck] decidido
kaxig [käck] impertinente
hurtig [käck] enérgico
spänstig [käck] vigoroso
manlig [käck] viril
maskulin [käck] virl
viril [käck] viril