La búsqueda del término guardar ha obtenido 20 resultados
ES Español DE Alemán
guardar (v) [conservar] sparsam gebrauchen (v) [conservar]
guardar (v)
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
gaumen (v)
 • gegaumt
 • gaumen
 • gaumst
 • gaumtest
 • gaumten
 • gaum(e)
guardar (n v) [to put something away to store it in a space saving manner and over long time]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
verstauen (n v) [to put something away to store it in a space saving manner and over long time]
 • verstaut
 • verstauen
 • verstaust
 • verstautest
 • verstauten
 • verstau(e)
guardar (v)
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
schweigen (v)
 • geschwiegen
 • schweigst
 • schweigen
 • schwiegst
 • schwiegen
 • schweig(e)
guardar (v)
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
hegen (v)
 • gehegt
 • hegen
 • hegst
 • hegtest
 • hegten
 • heg(e)
ES Español DE Alemán
guardar (v) [asiento]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
reservieren (v) [asiento]
 • reserviert
 • reservieren
 • reservierst
 • reservierten
 • reserviertest
 • reserviere
guardar (v) [militar] Wache halten (v) [militar]
guardar (v) [militar]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
bewachen (v) [militar]
 • bewacht
 • bewachst
 • bewachen
 • bewachten
 • bewachtest
 • bewach(e)
guardar (v)
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
bergen (v)
 • geborgen
 • birgst
 • bergen
 • bargst
 • bargen
 • birg
guardar (v) [asiento]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
freihalten (v) [asiento]
 • freigehalten
 • hältst frei
 • halten frei
 • hieltest frei
 • hielten frei
 • halt(e) frei
guardar (n v prep conj) [store for future use]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
sichern (n v prep conj) [store for future use]
 • gesichert
 • sicherst
 • sichern
 • sicherten
 • sichertest
 • sich(e)re
guardar (v) [conservar]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
schonen (v) [conservar]
 • geschont
 • schonst
 • schonen
 • schontest
 • schonten
 • schon(e)
guardar (n v) [to store computer data]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
abspeichern (n v) [to store computer data]
 • abgespeichert
 • speicherst ab
 • speichern ab
 • speichertest ab
 • speicherten ab
 • speich(e)re ab
guardar (n v prep conj) [to write a file to a disk]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
speichern (n v prep conj) [to write a file to a disk]
 • gespeichert
 • speicherst
 • speichern
 • speicherten
 • speichertest
 • speich(e)re
guardar (n v) [to store computer data]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
speichern (n v) [to store computer data]
 • gespeichert
 • speicherst
 • speichern
 • speicherten
 • speichertest
 • speich(e)re
guardar (n v prep conj) [store for future use]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
speichern (n v prep conj) [store for future use]
 • gespeichert
 • speicherst
 • speichern
 • speicherten
 • speichertest
 • speich(e)re
guardar (v) [comida]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
aufbewahren (v) [comida]
 • aufbewahrt
 • bewahren auf
 • bewahrst auf
 • bewahrten auf
 • bewahrtest auf
 • bewahr(e) auf
guardar (v) [animales]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
hüten (v) [animales] (sich)
 • gehütet
 • hütest
 • hüten
 • hütetest
 • hüteten
 • hüte
guardar (n v) [to protect from some offence]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
schützen (n v) [to protect from some offence]
 • geschützt
 • schützt
 • schützen
 • schütztest
 • schützten
 • schütz(e)
guardar (v) [conservar]
 • guardado
 • guardas
 • guardan
 • hubiste guardado
 • hubieron guardado
sparen (v) [conservar]
 • gespart
 • sparen
 • sparst
 • spartest
 • sparten
 • spar(e)
ES Sinónimos de guardar DE Traducciones
robar [hurtar] steel
recoger [encerrar] versamel
colocar [poner]
tapar [ocultar] toemaak
obedecer [respetar] gehoorsaam
inspeccionar [rondar] soek
levantar [reunir] oplig
juntar [reunir] versamel