La búsqueda del término anunciar ha obtenido 18 resultados
ESEspañolDEAlemán
anunciar(v)[publicar] bekannt machen(v)[publicar]
anunciar(v)
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
ausschreiben(v)
 • ausgeschrieben
 • schreiben aus
 • schreibst aus
 • schriebst aus
 • schrieben aus
 • schreib(e) aus
anunciar(v)
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
verkünden(v)
 • verkündet
 • verkünden
 • verkündest
 • verkündeten
 • verkündetest
 • verkünde
anunciar(v)[noticias]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
melden(v)[noticias]
 • gemeldet
 • melden
 • meldest
 • meldeten
 • meldetest
 • melde
anunciar(v)[radio - televisión]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
berichten(v)[radio - televisión]
 • berichtet
 • berichtest
 • berichten
 • berichteten
 • berichtetest
 • berichte
ESEspañolDEAlemán
anunciar(v)[noticias]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
berichten(v)[noticias]
 • berichtet
 • berichtest
 • berichten
 • berichteten
 • berichtetest
 • berichte
anunciar(v)[radio - televisión]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
ansagen(v)[radio - televisión]
 • angesagt
 • sagst an
 • sagen an
 • sagten an
 • sagtest an
 • sag(e) an
anunciar(v)[visitante]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
anmelden(v)[visitante]
 • angemeldet
 • meldest an
 • melden an
 • meldeten an
 • meldetest an
 • melde an
anunciar(v)[comercio - finanzas] Reklame machen(v)[comercio - finanzas]
anunciar(n v)[to indicate that some future event will occur]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
bedeuten(n v)[to indicate that some future event will occur]
 • bedeutet
 • bedeutest
 • bedeuten
 • bedeutetest
 • bedeuteten
 • bedeute
anunciar(v)[publicar]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
annoncieren(v)[publicar]
 • annonciert
 • annoncierst
 • annoncieren
 • annonciertest
 • annoncierten
 • annonciere
anunciar(v)[publicar]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
ankündigen(v)[publicar]
 • angekündigt
 • kündigst an
 • kündigen an
 • kündigten an
 • kündigtest an
 • kündig(e) an
anunciar(v)[comercio - finanzas] werben für(v)[comercio - finanzas]
anunciar(v)[publicar]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
anzeigen(v)[publicar]
 • angezeigt
 • zeigen an
 • zeigst an
 • zeigtest an
 • zeigten an
 • zeig(e) an
anunciar(v)
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
anzeigen(v)
 • angezeigt
 • zeigen an
 • zeigst an
 • zeigtest an
 • zeigten an
 • zeig(e) an
anunciar(n v)[to precede; to act as a forerunner or herald]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
vorausgehen(n v)[to precede; to act as a forerunner or herald]
 • vorausgegangen
 • gehen voraus
 • gehst voraus
 • gingst voraus
 • gingen voraus
 • geh(e) voraus
anunciar(v)[publicar]
 • anunciado
 • anuncias
 • anuncian
 • hubiste anunciado
 • hubieron anunciado
veröffentlichen(v)[publicar]
 • veröffentlicht
 • veröffentlichen
 • veröffentlichst
 • veröffentlichtest
 • veröffentlichten
 • veröffentlich(e)
anunciar(v)[radio - televisión] bekannt geben(v)[radio - televisión]