La búsqueda del término trasladar ha obtenido 8 resultados
ES Español DE Alemán
trasladar (v n) [to change from one medium to another]
 • trasladado
 • trasladas
 • trasladan
 • hubiste trasladado
 • hubieron trasladado
übertragen (v n) [to change from one medium to another]
 • übertragen
 • überträgst
 • übertragen
 • übertrugst
 • übertrugen
 • übertrag(e)
trasladar (v) [to carry]
 • trasladado
 • trasladas
 • trasladan
 • hubiste trasladado
 • hubieron trasladado
befördern (v) [to carry]
 • befördert
 • beförderst
 • befördern
 • befördertest
 • beförderten
 • beförd(e)re
trasladar (v) [to move (something) from one place to another]
 • trasladado
 • trasladas
 • trasladan
 • hubiste trasladado
 • hubieron trasladado
verlegen (v) [to move (something) from one place to another]
 • verlegt
 • verlegen
 • verlegst
 • verlegten
 • verlegtest
 • verleg(e)
trasladar (v)
 • trasladado
 • trasladas
 • trasladan
 • hubiste trasladado
 • hubieron trasladado
umsetzen (v)
 • umgesetzt
 • setzen um
 • setzt um
 • setzten um
 • setztest um
 • setz(e) um
trasladar (v) [personas - objetos]
 • trasladado
 • trasladas
 • trasladan
 • hubiste trasladado
 • hubieron trasladado
versetzen (v) [personas - objetos]
 • versetzt
 • versetzen
 • versetzt
 • versetzten
 • versetztest
 • versetz(e)
ES Español DE Alemán
trasladar (v) [to move (something) from one place to another]
 • trasladado
 • trasladas
 • trasladan
 • hubiste trasladado
 • hubieron trasladado
umziehen (v) [to move (something) from one place to another]
 • umgezogen
 • ziehen um
 • ziehst um
 • zogen um
 • zogst um
 • ziehe um
trasladar (v) [to move (something) from one place to another]
 • trasladado
 • trasladas
 • trasladan
 • hubiste trasladado
 • hubieron trasladado
verlagern (v) [to move (something) from one place to another]
 • verlagert
 • verlagerst
 • verlagern
 • verlagerten
 • verlagertest
 • verlag(e)re
trasladar
 • trasladado
 • trasladas
 • trasladan
 • hubiste trasladado
 • hubieron trasladado
übersetzen
 • übersetzt
 • übersetzt
 • übersetzen
 • übersetzten
 • übersetztest
 • übersetz(e)
ES Sinónimos de trasladar DE Traducciones
llevar [transportar] sporra
cargar [transportar] ladda upp
guiar [transportar] guida
arrastrar [transportar] dra
acarrear [transportar] innebära
mover [levantar] skifta
correr [levantar] sjasa iväg (v int)
empujar [levantar] stöta
transportar [acarrear] transportera
conducir [acarrear] m köra
gobernar [acarrear] härska
remolcar [acarrear] bogsera
carretear [acarrear] taxa (u)
deslizar [correr] (informal halka
desplazar [correr] rubba
destinar [enviar] öronmärka
dirigir [enviar] styra
cambiar [desplazar] ändra
desalojar [desplazar] fördriva
pasar [llevar] lägga sig