La búsqueda del término analizar ha obtenido 17 resultados
ESEspañolDEAlemán
analizar(v)[propuesta] nachdenken über(v)[propuesta]
analizar(v)[problema]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
überdenken(v)[problema]
 • überdacht
 • überdenkst
 • überdenken
 • überdachtest
 • überdachten
 • überdenk(e)
analizar(v)[examinar]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
betrachten(v)[examinar]
 • betrachtet
 • betrachtest
 • betrachten
 • betrachtetest
 • betrachteten
 • betrachte
analizar(v)[examinar]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
erforschen(v)[examinar]
 • erforscht
 • erforschen
 • erforschst
 • erforschten
 • erforschtest
 • erforsch(e)
analizar(v)[examinar]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
durchforschen(v)[examinar]
 • durchforscht
 • durchforschst
 • durchforschen
 • durchforschten
 • durchforschtest
 • durchforsch(e)
ESEspañolDEAlemán
analizar(v)[química]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
analysieren(v)[química]
 • analysiert
 • analysieren
 • analysierst
 • analysiertest
 • analysierten
 • analysiere
analizar(v)[lingüística]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
analysieren(v)[lingüística]
 • analysiert
 • analysieren
 • analysierst
 • analysiertest
 • analysierten
 • analysiere
analizar(v)[examinar]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
analysieren(v)[examinar]
 • analysiert
 • analysieren
 • analysierst
 • analysiertest
 • analysierten
 • analysiere
analizar(v)
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
analysieren(v)
 • analysiert
 • analysieren
 • analysierst
 • analysiertest
 • analysierten
 • analysiere
analizar(v)[examinar]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
prüfen(v)[examinar]
 • geprüft
 • prüfen
 • prüfst
 • prüftest
 • prüften
 • prüf(e)
analizar(v)[problema] nachdenken über(v)[problema]
analizar(v)
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
zerlegen(v)
 • zerlegt
 • zerlegen
 • zerlegst
 • zerlegten
 • zerlegtest
 • zerleg(e)
analizar
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
testen
 • getestet
 • testen
 • testest
 • testeten
 • testetest
 • teste
analizar(v)[to observe or inspect carefully or critically]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
untersuchen(v)[to observe or inspect carefully or critically]
 • untersucht
 • untersuchen
 • untersuchst
 • untersuchtest
 • untersuchten
 • untersuch(e)
analizar(v)[química]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
untersuchen(v)[química]
 • untersucht
 • untersuchen
 • untersuchst
 • untersuchtest
 • untersuchten
 • untersuch(e)
analizar(v)[examinar]
 • analizado
 • analizas
 • analizan
 • hubiste analizado
 • hubieron analizado
untersuchen(v)[examinar]
 • untersucht
 • untersuchen
 • untersuchst
 • untersuchtest
 • untersuchten
 • untersuch(e)
analizar Test{m}
ESSinónimos de analizarDETraducciones
descomponer[aislar]rozložit(v)
determinar[aislar]určit
establecer[aislar]zjistit
separar[aislar]oddělit
examinar[estudiar]zkoušet
observar[estudiar]sledovat
comparar[estudiar]srovnat
investigar[estudiar]pátrat
comprobar[apreciar]zkontrolovat
verificar[apreciar]zkontrolovat
considerar[juzgar]zvažovat(n v)
opinar[juzgar]myslet
apreciar[juzgar]cenit si(n v)
estimar[juzgar]odhadnout
censurar[juzgar]cenzurovat
estudiar[meditar]učit se(v n)
digerir[meditar]trávit
pensar[razonar]myslet
explicar[comentar]vysvětlit
definir[comentar]definovat