La búsqueda del término bestimmen ha obtenido 24 resultados
DEAlemánESEspañol
bestimmen(v)
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
clasificar(v)
 • clasificado
 • clasificas
 • clasifican
 • hubieron clasificado
 • hubiste clasificado
bestimmen(v)
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
determinar(v)
 • determinado
 • determinan
 • determinas
 • hubieron determinado
 • hubiste determinado
bestimmen(v)
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
decidir(v)
 • decidido
 • decides
 • deciden
 • hubieron decidido
 • hubiste decidido
bestimmen(v)[Sinn]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
determinar(v)[Sinn]
 • determinado
 • determinan
 • determinas
 • hubieron determinado
 • hubiste determinado
bestimmen(v)[beeinflussen]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
determinar(v)[beeinflussen]
 • determinado
 • determinan
 • determinas
 • hubieron determinado
 • hubiste determinado
DEAlemánESEspañol
bestimmen(v)[to determine] definirse(v)[to determine]
bestimmen(v n)[to specify or set aside for a particular purpose]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
apartar(v n)[to specify or set aside for a particular purpose]
 • apartado
 • apartas
 • apartan
 • hubieron apartado
 • hubiste apartado
bestimmen(adj v)[to indicate or set apart for a purpose or duty]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
titular(adj v){m}[to indicate or set apart for a purpose or duty]
 • titulado
 • titulan
 • titulas
 • hubiste titulado
 • hubieron titulado
bestimmen(n v)[to command by a decree]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
decretar(n v)[to command by a decree]
 • decretado
 • decretan
 • decretas
 • hubiste decretado
 • hubieron decretado
bestimmen(v)[to determine]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
definir(v)[to determine]
 • definido
 • definen
 • defines
 • hubiste definido
 • hubieron definido
bestimmen(v n)[to specify or set aside for a particular purpose]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
destinar(v n)[to specify or set aside for a particular purpose]
 • destinado
 • destinas
 • destinan
 • hubieron destinado
 • hubiste destinado
bestimmen(n adj v)[destine]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
destinar(n adj v)[destine]
 • destinado
 • destinas
 • destinan
 • hubieron destinado
 • hubiste destinado
bestimmen(v)[Zweck]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
destinar(v)[Zweck]
 • destinado
 • destinas
 • destinan
 • hubieron destinado
 • hubiste destinado
bestimmen(v)[Schicksal]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
destinar(v)[Schicksal]
 • destinado
 • destinas
 • destinan
 • hubieron destinado
 • hubiste destinado
bestimmen(v)[Zweck]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
etiquetar(v)[Zweck]
 • etiquetado
 • etiquetas
 • etiquetan
 • hubiste etiquetado
 • hubieron etiquetado
bestimmen(v n adj)[to determine]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
establecer(v n adj)[to determine]
 • establecido
 • establecen
 • estableces
 • hubiste establecido
 • hubieron establecido
bestimmen(v n)[to specify or set aside for a particular purpose]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
reservar(v n)[to specify or set aside for a particular purpose]
 • reservado
 • reservas
 • reservan
 • hubiste reservado
 • hubieron reservado
bestimmen(v n)[to specify or set aside for a particular purpose]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
asignar(v n)[to specify or set aside for a particular purpose]
 • asignado
 • asignas
 • asignan
 • hubiste asignado
 • hubieron asignado
bestimmen(v)[to set the limits of]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
determinar(v)[to set the limits of]
 • determinado
 • determinan
 • determinas
 • hubieron determinado
 • hubiste determinado
bestimmen(v)[to determine]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
determinar(v)[to determine]
 • determinado
 • determinan
 • determinas
 • hubieron determinado
 • hubiste determinado
bestimmen(v)[beeinflussen]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
afectar(v)[beeinflussen]
 • afectado
 • afectas
 • afectan
 • hubieron afectado
 • hubiste afectado
bestimmen(n v)[to order, command, control]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
ordenar(n v)[to order, command, control]
 • ordenado
 • ordenas
 • ordenan
 • hubieron ordenado
 • hubiste ordenado
bestimmen(adj v)[to mark out and make known; to point out; to name; to indicate]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
designar(adj v)[to mark out and make known; to point out; to name; to indicate]
 • designado
 • designan
 • designas
 • hubiste designado
 • hubieron designado
bestimmen(adj v)[to indicate or set apart for a purpose or duty]
 • bestimmt
 • bestimmst
 • bestimmen
 • bestimmtest
 • bestimmten
 • bestimm(e)
designar(adj v)[to indicate or set apart for a purpose or duty]
 • designado
 • designan
 • designas
 • hubiste designado
 • hubieron designado

'Traducciones del Alemán al Español