La búsqueda del término heißen ha obtenido 8 resultados
DEAlemánESEspañol
heißen(v)
 • geheißen
 • heißt
 • heißen
 • hießest
 • hießen
 • heiß(e)
significar(v)
 • significado
 • significan
 • significas
 • hubiste significado
 • hubieron significado
heißen(v)[Name] llamarse(v)[Name]
heißen(v)[Name - intransitiv] llamarse(v)[Name - intransitiv]
heißen(n v)[to name or refer to]
 • geheißen
 • heißt
 • heißen
 • hießest
 • hießen
 • heiß(e)
llamar(n v)[to name or refer to]
 • llamado
 • llamas
 • llaman
 • hubieron llamado
 • hubiste llamado
heißen(n v)[to name or refer to]
 • geheißen
 • heißt
 • heißen
 • hießest
 • hießen
 • heiß(e)
nombrar(n v)[to name or refer to]
 • nombrado
 • nombran
 • nombras
 • hubieron nombrado
 • hubiste nombrado
DEAlemánESEspañol
heißen(n v)[to be called] llamarse(n v)[to be called]
heißen(v)[to have a specific name] llamarse(v)[to have a specific name]
heißen(v)[Segel]
 • geheißen
 • heißt
 • heißen
 • hießest
 • hießen
 • heiß(e)
izar(v)[Segel]
 • izado
 • izan
 • izas
 • hubiste izado
 • hubieron izado

'Traducciones del Alemán al Español

DESinónimos de heißenESTraducciones
enthalten[bedeuten]abstenerse
aussagen[bedeuten]declarar
darstellen[bedeuten]representar
sagen[bedeuten]decir
vermitteln[bedeuten]mediar
beweisen[bedeuten]probar
ausdrücken[bedeuten]aplastar
lauten[bedeuten]decir
repräsentieren[bedeuten]representar
vorstellen[bedeuten](sichpresentar
verraten[bedeuten]traicionar
charakterisieren[bedeuten]caracterizar
bezeugen[bedeuten]probar
verkörpern[bedeuten]incorporar
meinen[bedeuten]creer
hinweisen auf[bedeuten]comentar
zeigen[zum Inhalt haben]indicar
bedeuten[zum Inhalt haben]significar
anzeigen[zum Inhalt haben]señalar
beinhalten[zum Inhalt haben]incluir