La búsqueda del término klammern ha obtenido 9 resultados
DEAlemánESEspañol
klammern(n v)[hold tightly]
 • geklammert
 • klammerst
 • klammern
 • klammertest
 • klammerten
 • klamm(e)re
sostener(n v)[hold tightly]
 • sostenido
 • sostienes
 • sostienen
 • hubiste sostenido
 • hubieron sostenido
klammern(v)[allgemein]
 • geklammert
 • klammerst
 • klammern
 • klammertest
 • klammerten
 • klamm(e)re
prender(v)[allgemein]
 • prendido
 • prenden
 • prendes
 • hubiste prendido
 • hubieron prendido
klammern(v)[Hand]
 • geklammert
 • klammerst
 • klammern
 • klammertest
 • klammerten
 • klamm(e)re
apretar(v)[Hand]
 • apretado
 • aprietan
 • aprietas
 • hubiste apretado
 • hubieron apretado
klammern(n v)[hold tightly]
 • geklammert
 • klammerst
 • klammern
 • klammertest
 • klammerten
 • klamm(e)re
sujetar(n v)[hold tightly]
 • sujetado
 • sujetan
 • sujetas
 • hubieron sujetado
 • hubiste sujetado
klammern(n v)[hold tightly] agarrarse(n v)[hold tightly]
DEAlemánESEspañol
klammern(n v)[to use claws to seize, to grip]
 • geklammert
 • klammerst
 • klammern
 • klammertest
 • klammerten
 • klamm(e)re
agarrar(n v)[to use claws to seize, to grip]
 • agarrado
 • agarran
 • agarras
 • hubieron agarrado
 • hubiste agarrado
klammern(v)[allgemein] sujetar con un clip(v)[allgemein]
klammern(v)[Hand]
 • geklammert
 • klammerst
 • klammern
 • klammertest
 • klammerten
 • klamm(e)re
estrechar(v)[Hand]
 • estrechado
 • estrechan
 • estrechas
 • hubieron estrechado
 • hubiste estrechado
klammern(n v)[hold tightly] aferrarse(n v)[hold tightly]

'Traducciones del Alemán al Español

DESinónimos de klammernESTraducciones
halten[erfassen]sostener
greifen[erfassen]coger
behalten[erfassen]retener
fassen[erfassen]subsumir
festhalten[erfassen]colgarse
aufhalten[erfassen]encontrarse
haften[erfassen]agarrarse
anhalten[erfassen]exhortar
festnehmen[erfassen]arrestar
festsetzen[erfassen]encarcelar
zurückhalten[erfassen]rehusar
inhaftieren[erfassen]arrestar
internieren[erfassen]internar
umklammern[erfassen]remachar
schützen[befestigen]guardar
verbinden[befestigen]unir
drehen[befestigen]girar
anlegen[befestigen]amarrar
stabilisieren[befestigen]estabilizar
anschließen[befestigen]juntarse