La búsqueda del término anhalten ha obtenido 15 resultados
DEAlemánESEspañol
anhalten(v)[Tätigkeit]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
suspender(v)[Tätigkeit]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
anhalten(v)[Tätigkeit]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
terminar(v)[Tätigkeit]
 • terminado
 • terminas
 • terminan
 • hubieron terminado
 • hubiste terminado
anhalten(v)[Tätigkeit]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
cesar(v)[Tätigkeit]
 • cesado
 • cesan
 • cesas
 • hubiste cesado
 • hubieron cesado
anhalten(v)[Tätigkeit]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
acabar(v)[Tätigkeit]
 • acabado
 • acaban
 • acabas
 • hubieron acabado
 • hubiste acabado
anhalten(v)[Automobile] pararse(v)[Automobile]
DEAlemánESEspañol
anhalten(v)[Fahrzeuge] pararse(v)[Fahrzeuge]
anhalten(v)[Person] pararse(v)[Person]
anhalten(v)[Dauer]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
seguir(v)[Dauer]
 • seguido
 • siguen
 • sigues
 • hubieron seguido
 • hubiste seguido
anhalten(v)[Dauer]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
continuar(v)[Dauer]
 • continuado
 • continúan
 • continúas
 • hubieron continuado
 • hubiste continuado
anhalten(v)[Wetter]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
persistir(v)[Wetter]
 • persistido
 • persisten
 • persistes
 • hubieron persistido
 • hubiste persistido
anhalten(v)[Fahrzeuge] detenerse(v)[Fahrzeuge]
anhalten(v)[urge]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
exhortar(v)[urge]
 • exhortado
 • exhortan
 • exhortas
 • hubieron exhortado
 • hubiste exhortado
anhalten(v)[Person] hacer alto(v)[Person]
anhalten(adv n v)[cause (something) to cease moving]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
parar(adv n v)[cause (something) to cease moving]
 • parado
 • paras
 • paran
 • hubieron parado
 • hubiste parado
anhalten(adv n v)[cease moving]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
parar(adv n v)[cease moving]
 • parado
 • paras
 • paran
 • hubieron parado
 • hubiste parado

'Traducciones del Alemán al Español